เพื่อนมีหลายแบบแต่ที่แน่ๆเรามีเพื่อนที่ดีไม่กี่คน ทั้งที่ดีถึงใจ ทั้งที่ร้ายสุด ต้องเลือกคบให้ถูกทั้ง จังหวะและโอกาส ดั่งคำเตือนที่ว่า "คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" ก่อนที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ควรที่จะพยามที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ทำให้เต็มที่จนสุดความสามารถเสียก่อน และถ้ายังรับมือไม่ไหวจริงๆ ค่อยออกปากบอกเพื่อน เราควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าง ไม่ใช่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนอยู่ฝ่ายเดียว เพราะเป็นได้ทั้ง ผู้ให้ และ ผู้รับ แต่ควรเป็นผู้รับให้น้อยที่สุด การคบเพื่อนสามารถคบกันได้ไม่จำกัดอายุ และเพศ แต่ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ไม่ล้ำเส้น