เรื่องเล่าจากการศีกษาดูงานการทำรองเท้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย 12 วัน

นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้ส่งนักกายภาพบำบัด 2 คน ไปศึกษาดูงานการทำรองเท้า ที่สถาบันราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 6 - 17 มีนาคม 2549 และจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานก็พบว่านักกายภาพบำบัดที่สถาบันมีความสำคัญกับการดูแลเรื่องเท้าสำหรับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ตั่งแต่การทำแผลคนไข้  ใส่เฝือก  จนกระทั่งหารองเท้าที่เหมาะสมให้กับคนไข้ จากการที่ได้ไปก็ได้ลองทำแผลซึ่งตอนแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าไม่เคยทำแผลมาก่อนต้องคอยให้นักกายภาพบำบัดที่นั้นช่วยแต่หลังจากได้ทำหลายๆ case ก็เริ่มทำได้เอง นอกจากนั้นยังได้ใส่เฝือกซึ่งก็สนุกดีเพราะว่าตอนเรียนก็ได้เห็นมาบ้างแต่ยังไม่เคยทำเอง มาที่นี่ได้หัดใส่เฝือกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก การใส่เฝือกของที่นี่เป็นการใส่เฝือกเพื่อ off load ทำให้แผลหายเร็วขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าจากการที่ได้อยู่ 12 วัน ทำให้เราได้เห็นตั่งแต่เป็นแผลจนกระทั่งแผลหายดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DMwichianburiความเห็น (0)