ในปีนี้ ทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แพร่ พิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ของนิสิตแพทย์ปี 5 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2549 นี้ ซึ่งจะต้องส่งนิสิตแพทย์ปี 5 ไปเรียนในโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 3 สัปดาห์

                 เมื่อวานบ่ายสามโมงเย็น ทางศูนย์ทั้ง 3 แห่ง ได้นัดกันประชุมพิจารณารายละเอียดเนื้อหาที่จะสอนนิสิต โดยการประชุมทางไกลผ่านทางเทเลเมด ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล และประชุมโดยสามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันได้แบบเรียลไทม์

                  ผมได้เสนอเนื้อหาที่นิสิตแพทย์ควรจะได้เรียนรู้ใน 16 ประเด็นคือ

 

 1. การดูแลผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย
 2. การดูแลผู้ป่วยในที่พบบ่อย
 3. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 4. การเฝ้าระวังและการควบคุมโรคทางระบาดวิทยา
 5. การจัดระบบบริการในโรงพยาบาลชุมชน
 6. การบริหารงานสาธารณสุขในระดับอำเภอ
 7. การบริหารงบประมาณ
 8. การบริหารพัสดุ
 9. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. การบริหารสารสนเทศและเวชระเบียน
 11. การบริหารอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 12. บทบาทของแพทย์กับการบริหารโรงพยาบาลชุมชน
 13. การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
 14. การสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
 15. การวินิจฉัยและการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน
 16. การประกันสุขภาพประชาชน

                    ทางที่ประชุมของทั้ง 3 ศูนย์ได้สรุปว่าเนื่องจากเวลาจำกัดแค่ 3 สัปดาห์ จึงปรับลดเหลือ 14 ประเด็น โดยตัดเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและการประกันสุขภาพประชาชนออกไปในเนื้อหาหลัก แต่หากทางโรงพยาบาลชุมชนไหน จะสอนก็ไม่เป็นไร

                     ในส่วนตัวผมแล้ว ผมคิดว่าในปัจจุบันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนควรจะได้เรียนรุ้ตั้งแต่เป็นนิสิต แต่เนื่องจากเป็นความเห็นร่วมกัน จึงต้องยอมรับและปฏิบัติตาม