การเรียนการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเป็นนักภ่ายภาพหรือภ่ายวิดีโอที่เก่งที่สุดในสถาบันหนึ่ง ในสายตาของคนที่มองเราก็เพียงช่างภาพธรรมดาคนหนึ่ง
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนับว่ามีความจำเป็นและมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา   หากแต่ว่าสื่อที่ออกมานั้นมีการคัดเลือกวางจุดประสงค์ของสื่อว่าต้องการให้ได้ใช้กับนักเรียนในระดับใดและได้คำนึงถึง หลักจิตวิทยาของการใช้เพียงไรว่าจะทำให้เกิดผลดีกับผู้เรียน  โดยมีการแทรกเนื้อหา   บทความ  คำบรรยาย หรือกิจกรรม ที่เหมาะสมเข้าไปในแต่ละบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวหลักของพฤติกรรมของมนุษย์ (Human  development )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉลอง รอดพ้นความเห็น (0)