คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำปี 2547

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
                        [อ่าน คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2547]

                    คราวที่แล้ว นำเสนอรายละเอียดใบประกาศเกียรติคุณที่มูลนิธิฯ จัดทำสำหรับพิธีพระราชทานรางวัลแก่ Prof. Norman Sartorius ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2547 สาขาการแพทย์

               วันนี้จึงนำคำประกาศเกียรติคุณของ Prof. Jonathan M. Samet (ศาสตราจารย์นายแพทย์ โจนาธาน เอ็ม ซาเมท) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2547 สาขาสาธารณสุข มาให้ชมกัน

Prince Mahidol Award Foundation
under the Royal Patronage
confers
PRINCE MAHIDOL AWARD 2004
upon
JONATHAN M. SAMET
On January 27, 2005

 

His contribution in epidemiology of air pollution has the great public health effects throughout the world.

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Chairman, Board of Trustees and President, Prince Mahidol Award Foundation

 

                 ศาสตราจารย์นายแพทย์ โจนาธาน เอ็ม ซาเมท   มีผลงานด้านระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์   โดยศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองที่มีในบรรยากาศรอบๆ ตัว   ซึ่งมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงฝุ่นขนาดใหญ่ เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ จะไปเกาะในส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคือง เมื่อสะสมเป็นเวลานาน จะทำลายเนื้อเยื่อปอด การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง

                 ศาสตราจารย์นายแพทย์ โจนาธาน เอ็ม ซาเมท และทีมนักวิจัย    ได้ศึกษาค้นคว้าติดตามประเมินผลด้านมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง   โดยรวบรวมและนำเสนอผลงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ    นำไปสู่มาตรการการควบคุมมลภาวะและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ

 

******************************************

                    คราวหน้าจะนำคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548 มาฝากค่ะ          ( ^ o ^ )   

     ( ^ o ^ )       อ่านรายละเอียด มลภาวะในกรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)