ตั้งแต่วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ทางโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมได้จัดกิจกรรมนิทรรศการทางศิลปะ  Art and Craft Exhibition ณ ห้องมรกต   

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเกิดจินตนาการ   รวมไปถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ฝึกให้เด็กมีสมาธิในการทำงาน   ให้มีความรับผิดชอบ    และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำผลงานของคุณครูตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนวชิรวิทย์มาจัดแสดง   ผลงานภาพศิลปะเหล่านั้นถ่ายทอดจินตนาการและความรู้สึกของผู้รังสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี    เราจะเห็นความสุขของพวกเขาในงานที่ได้นำมาจัดแสดง    งานศิลปะจึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่มีผลต่อตัวของเด็กในเรื่องของการเป็นอิสระทางด้านจินตนาการ    และการวาดภาพทำให้ผู้วาดมีความสุข    งานศิลปะจึงมีคุณค่าและความหมายอย่างที่เราต่างก็นึกไม่ถึง

วันเปิดงาน

 

ครูบิ๋มกำลังทำอะไร?....

กำลังเปิดงานนี่เอง

นำผู้บริหารและคุณครูเข้าชมงาน

 

น่าสนใจ..ผลงานใครหนอ? 

เด็กๆ นักเรียนมีส่วนร่วม

 

ผลงานบางส่วน