กล่าวถึงตำบลกะหรอ จ.นครศรีธรรมราช

ตำบลกะหรอเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบลของกิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยตำบลกะหรอมีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 8 ตำบล คือ หมู่บ้านในโคร๊ะ หมู่บ้านตลาดจันทร์ หมู่บ้านท่าหว้า หมู่บ้านสะพานราง หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่บ้านอู่ทอล หมู่บ้านวัดโท และหมู่บ้านไสรักษ์

ต่อมาในปี 2546 ได้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน

คนกลุ่มแรกที่เข้ามาพัฒนาและดูแลคือ ขุนศรี กะหรอรัตน์ หรือชื่อเดิม นายน่วม แก้วปนทอง และผู้เฒ่าร่วมสมัยหลายคน คนเหล่านี้ได้มีการจับจองพื้นที่ในการประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่าเป็นอาชีพหลัก คำว่า กะหรอ ผู้เฒ่าเล่าเรื่องราวว่า เมื่อก่อนการสัญจรไปมาจะใช้เดินเท้า เมื่อคนแถวตำบลกรุงชิงจะมาซื้อของในเขตอำเภอท่าศาลา เขาจะนัดรอพบกันที่หมู่บ้านควนหรอ เพื่อกะจะรอเดินพร้อมกัน เพราะต้องข้ามแม่นำ้คลองกลายต่อมาจึงเรียกบริเวณนี้ว่า กะรอ และจึงกลายเป็น กะหรอ ในปัจจุบัน

วันนี้เล่าเรื่องราวของกะหรอให้ฟัง เนื่องจากว่าภารกิจหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนจะลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินทั้งหมดในตำบลกะหรอ ที่ สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

บรรยากาศและเรื่องราวของการพูดคุยหารือจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)