หยุดระบอบทักษิณ

          สมุดภาพการ์ตูนโดย อ. แก้วสรร  ขวัญสรวง  ที่ถูกตำรวจจับ   สามารถดาวน์โหลดได้ที่

หยุดระบอบทักษิณ (1)   หยุดระบอบทักษิณ (2) 

หยุดระบอบทักษิณ (3)  หยุดระบอบทักษิณ (4)

วิจารณ์  พานิช
 22 มี.ค.49