ผู้ให้คำปรีกษาเบื้องต้น

คนสำคัญ....

  " ผมเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นี้ เพราะอดีตผมเคยใช้ยาเสพติดมาก่อน เหมือนสถาบันธัญญารักษ์ให้ชีวิตใหม่กับผม

    ผมทำหน้าที่เก็บปัสสาวะคนไข้และหาประวัติผู้ป่วยที่ศูนย์ฯนัดไว้ และลงทะเบียน ในแต่ละวันจะพบผู้ป่วยและญาติก่อนเจ้าหน้าที่เนื่องจากอยู่ด่านหน้า ผมเริ่มรู้จักกับการให้คำปรึกษา เพราะญาติหรือผู้ป่วยมีข้อสงสัยเบื้องต้น ผมจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูล พี่ๆเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นสมรรถนะของหน่วยงานที่สำคัญต้วหนึ่ง กรณีที่เป็นปัญหาหนัก(ซับซ้อน)  ผมจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อคลี่คลายปัญหา จากการที่ผมทำเช่นนี้ ทั้งคำพูดและสีหน้าท่าทางของญาติที่ผมสังเกตเห็นพบว่า เขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสผิดกับตอนแรก ผมจึงมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป และในบางโอกาสพี่(เจ้าหน้าที่)ก็จะส่งผมไปอบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และร่วมรับฟังหัวข้อที่เกี่ยวข้องประกอบกับให้คำแนะนำผมเกี่ยวกับการส่งต่อเพื่อรับการปรึกษา รวมถึงคำชมด้วย..ผมดีใจครับ..ที่ผมได้ทำหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและจะทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป

     การให้คำปรึกษาเป็นสมรรถนะของหน่วยงาน(Functional Competency)ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ มีระดับสมรรถนะไม่เท่ากัน ผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นบุคคลๆหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านนี้ ภายใต้การนิเทศ ศูนย์ฟื้นฟูใช้วิธีนิเทศในขณะที่ทำ ส่งไปอบรมและฟื้นฟูความรู้เพิ่มเติม โดยมีพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง ทำให้สามารถทำได้ในระดับที่หน่วยงานต้องการ

     การพัฒนาคุณภาพที่จะประสบผลสำเร็จได้ ควรเริ่มที่การทำงานประจำของตนเองให้ดีขึ้น และการที่จะทำงานให้ดีขึ้นต้องเข้าใจเป้าหมายของงานที่ตนทำอยู่และผลรวมของคุณภาพของแต่ละคน ก็คือคุณภาพของหน่วยงานหรือองค์กรนั่นเอง  ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใคร เขาก็เป็นคนสำคัญของหน่วยงานและองค์กรเสมอ         

 

                                                

                                             วันเพ็ญ  ใจปทุม     ตรวจทาน/แก้ไข

                                              ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ขอสงวนนาม)   ร่าง

                                             รัชนี  เหล่าเรืองธนา     พิมพ์/แก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)