ISO-15189..ได้ดังคาด..2) Visual board

Visual board ช่วยให้พวกเราได้เห็นความสำเร็จหรือใกล้สำเร็จของทุกกิจกรรม
   ต่อเนื่องจาก ..1)กิจกรรมเร่งด่วน  เมื่อเล่าถึงการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ซึ่ง อ.ปลื้มจิตได้จัดทำ ใบติดตามงาน ส่งให้แต่ละหน่วยประเมินตนเอง  พี่เม่ยก็ได้เห็นใบนี้แล้วค่ะ ค่อนข้างสมบูรณ์มาก คือเนื้อหาครบทุกขั้นตอนของกระบวนการทางห้องปฏิบัติการเลยทีเดียว เมื่อแต่ละหน่วยงานประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะส่งคืนมาไว้ที่กรรมการ "ไอโซ"
   ถึงตอนนี้ ท่าน CKO ก็มีคำถามว่า "เราได้ผลประเมินมาแล้ว เอามาทำอะไรได้บ้าง?"
   คำตอบ(ทั้งที่ตอบออกเสียงและตอบในใจ) ก็คือ "เราก็จะได้รู้ว่า เขาทำกันไปถึงไหนแล้ว..(ไงล่ะคะ แหม..ท่านก็ถามทำไม๊..)"
   ท่าน CKO จึงแนะนำว่า แบบประเมินที่ให้ตอบเพียงแค่ Yes/No เนี่ย ไม่ช่วยบอกความก้าวหน้าของงานได้ดีนักนะ โดยเฉพาะเมื่อเราติดตามงานหลายๆครั้ง จะไม่เห็น progress น่าจะปรับให้มีการ score ออกมาให้ได้ จะได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
พยักหน้าค่ะ พี่เม่ยก็ร่วมพยักหน้าด้วย.. การบ้านก็คือ ทีมงานไอโซต้องไปปรับใบติดตามงานให้มีการ score ผลการดำเนินงานได้ด้วย เช่น ยังไม่ได้ปฏิบัติ (1) ปฏิบัติแล้วแต่ไม่มีเอกสารสนับสนุน(2) ปฏิบัติแล้วเอกสารยังไม่พร้อม(3) พร้อมหมด(4) เป็นต้น

   คำถามต่อไปของ CKO ก็คือ ทำอย่างไรให้ตนเองและคนอื่น ได้รับรู้ความก้าวหน้าของกันและกันด้วย กิจกรรม ลปรร.ที่จัดในกลุ่มเร่งด่วนไปแล้วก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่ก็ยังจำกัดเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง (เช่น TM,QM,กรรมการไอโซ) แต่บุคลากรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมมากบ้างน้อยบ้างตามความรับผิดชอบของแต่ละคนล่ะ จะเห็นความเคลื่อนไหวได้อย่างไร

   ท่าน CKO จึงได้เอ่ยคำว่า  Visual board (Visualization เป็นหนึ่งในหลายหลักการของ KAIZEN ซึ่งเน้นว่ากิจกรรมทุกอย่างต้องมองเห็นได้ เช่น เพื่อแสดงความก้าวหน้าของกิจกรรม ควบคุมการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด) ที่ท่านได้ไปเห็นมาจากการไปดูงาน TOYOTA Way เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

   หลักการก็คือ จัดทำบอร์ดเพื่อแสดงให้ เห็น...เห็นอะไร?..เห็นความสำเร็จหรือใกล้สำเร็จของทุกกิจกรรม เห็นความก้าวหน้าของงานแต่ละหมวดได้ด้วย score ที่เพิ่มขึ้น..เพิ่มขึ้น บอร์ดนี้ใครๆก็มาอ่านได้ ติดตามความก้าวหน้าของงานได้   มีการยกย่องชมเชยกิจกรรมดีเด่น (อาจจะติดดาวให้) เพื่อเป็นกำลังใจ จุดเด่นของ visual board น่าจะอยู่ที่ทุกคนได้แข่งขันกับตนเองพร้อมๆกับ..(แอบแข่งขันกับ)..คนอื่นด้วย

เป็นการช่วย "เพิ่มพลัง" และ "อัตราเร่ง"ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ

ว่าแต่..ใครจะเป็นผู้เริ่มกันล่ะคะเนี่ย..?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (0)