23/3/2549 การ Update Fedora Core 5

.::EclaiR::.
ลอง update Fedora core 5 ด้วยวิธีของ Fedora core 4

#update packages Fedora core 5 ด้วย Yum
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/


วิธีการ update packages ด้วย Yum

1.ลบแฟ้มใน directory /etc/yum.repos.d/ ทิ้งทั้งหมด
เพราะต้นฉบับ yum ที่ติดตั้งมีข้อมูลระบุให้ชี้ไปที่ server ต่างประเทศ แต่เราจะใช้วิธี update จาก server ที่อยู่ที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora จะทำให้ update ได้เร็วขึ้น
2.สร้างแฟ้มใน /etc/yum.repos.d/... ให้มีข้อมูลดังนี้
• สร้างแฟ้ม psu-fedora.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/5/base
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

•สร้างแฟ้ม psu-fedora-extras.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
[extras]
name=Fedora Extras $releasever - $basearch
baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/5/extras
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

•สร้างแฟ้ม psu-fedora-updates.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
[updates]
name=Fedora Updates $releasever - $basearch
baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/updates/5/i386
enabled=1
gpgcheck=0

3.
ตรวจสอบ update
*ขั้นตอนนี้เพื่อสั่งปรับปรุงรายชื่อ package ให้ทันสมัยตามแหล่งข้อมูลต้นทางด้วยคำสั่ง
yum check-update
4.สั่ง upgrade
*ขั้นตอนนี้เพื่อสั่งปรับปรุง/ติดตั้ง package ให้ทันสมัยด้วยคำสั่ง
yum update

ให้ป้อน y ระบบก็ทำการ updates ต่อโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
ถ้าเป็น Fedora Core 4 ก็ทำได้เหมือนกันแค่เปลียนตัวเลข จาก 5 เป็น 4 เช่น
[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/5/base [จาก 5 เป็น 4 คับ!!]
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedoraRuk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University (Phuket)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน (รักษ์)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20500, เขียน: 23 Mar 2006 @ 15:57 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เด็กดี
IP: xxx
เขียนเมื่อ 
อิอิๆ