เมื่อนำเสนอโครงการ " ถึงบ้านปลอดภัย"


แย่แล้ว เมื่อความเข้าใจไม่ตรงกัน

จากเมื่อชั่วโมงที่แล้ว อาจารย์ได้บอกว่าให้นำเสนอโครงการทางกลุ่มได้ตกลงกันว่าจะทำหัวข้อเกี่ยวกับกฎจราจร เนื่องจากในวันอังคาร (ที่มีตลาดนัดใน ม. ) มีรถมากและอาจจะก่อให้เกิดจากอันตรายตามมาได้ ทางกลุ่มจึงได้สรุปกันว่าน่าจะทำ cai ในหัวข้อนี้ซึ่งเมื่อนำเสนอโครงการ ปรากฎว่า กลุ่มเรา ไม่ได้นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ อยู่ แต่ก็ได้ค้นคว้าบ้างแล้วเช่น 

 Horace B. English and Ava C. English ซึ่งได้กล่าวถึง ความหมายของจิตวิทยาว่า จิตวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
- พฤติกรรม (Behavior)
- การกระทำ (Acts)
- กระบวนการคิด (Mental process)
ไปพร้อมกับการศึกษาเรื่อง สติปัญญา, ความคิด , ความเข้าใจ การใช้เหตุผล การเข้าใจตนเอง (Selfconcept)ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลด้วยจิตวิทยาการศึกษา ซึ้งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการ จึงครอบคลุมผู้เรียน ผู้สอน และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา Good win and Klausmeier ได้กล่าวอยู่ 2ประการ คือ
1. เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่และจัดรวบรวมอย่างมีระบบเข้าเป็นทฤษฎีหลักการและข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องลักษณะนี้เป็นศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science)
2. เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการเรียนและผู้เรียนมาจัดรูปแบบเพื่อให้ผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นำทฤษฎีและหลักการไปใช้ผู้สอนซึ่งมีหลักทางจิตวิทยาดี ย่อมจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ผู้สอนเข้าใจ

หมายเลขบันทึก: 20425เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2006 10:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:36 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี