ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน (4) : ปฏิบัติธรรมกับ KM

"มี KM อยู่ในการปฏิบัติธรรมแบบไต้หวัน"

         ผมอ่านหนังสือ "คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน" แล้ว   ปิ๊งแว้บขึ้นมาว่า

- ไต้หวันเน้นปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม   เป็นทีม (Team Learning)
- เน้นปฏิบัติธรรมโดยทำงานช่วยเหลือสังคม  ช่วยเหลือผู้อื่น   เน้นการปฏิบัติ (Action Learning)
- มองการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้ข้ามภพ  ข้ามชาติ (Knowledge Spiral)
- เน้นเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม
- ผมเห็น KM อยู่ในการปฏิบัติธรรมแบบไต้หวัน  

         ผมตีความแบบลำเอียงเข้าข้างตัวเอง   เข้าข้าง KM หรือเปล่า

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)