ไวรัส คือ โปรแกรมชนิดหนึ่ง ทีถูกสร้างขึ้นโดย มีวัตถุ ประสงค์เพื่อการก่อกวน ทำให้เกิด ความ เสียหาย เช่น ทำลายข้อมูล ไม่สามารถเปิดใช้ งานคอมพิวเตอร์ หรืออาจทำให้คอมพิวเตอร์ ทำงานช้าลง ปัจจุบันการใช้งานอีเมล์เป็นที่แพร่หลายมาก ทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดี สร้างไวรัสผ่านมาทางอีเมล์ เป็นต้น 
ประเภทของไวรัส

แบ่งตามแหล่งที่ซ่อน
- ไวรัสบูตเซ็กเตอร์
- ไวรัสติดที่ตารางพาร์ทิชั่น
- ไวรัสที่ติดแฟ้ม

แบ่งตามลักษณะการทำงาน
- ไวรัสประเภทก่อกวน
- ไวรัสประเภททำลาย

ทั้งนี้การแบ่งประเภทไวรัสของแต่ละคน อาจมีการแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย สำหรับตัวอย่างรายชื่อไวรัสว่ามีอะไรบ้าง เราจะสามารถดูได้จากในตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเอง เช่น Mcafee VirusScan, Norton Anti-Virus, PC-Cillin, Dr. Solomon Anti-Virus, F-Prot Anti-Virus, Panda Anti-Virus ดูในหัวข้อ Virus List
วิธีการป้องกันไวรัส
 1. ติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัส และตรวจสอบเป็นประจำ 
  
 2. ปรับปรุง หรืออัปเดทโปรแกรมกำจัดไวรัส * 
  
 3. ปรับปรุง หรืออัปเดท O.S. เช่น Windows, Linux เป็นต้น 
  
 4. ปรับปรุง หรืออัปเดทโปรแกรมในการตรวจรับ Mail 
  
 5. ปรับปรุง หรืออัปเดทโปรแกรม Browser เช่น Internet Explorer เป็นต้น 
  
 6. ตรวจสอบแแผ่นดิสก์จากการใช้งานร่วมกับผู้อื่น 
  
 7. สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
  
 8. หลีกเลี่ยงการ ก๊อปปี้โปรแกรมจากภายนอก 
  
 9. จัดทำแผ่น Boot เพื่อใช้สำหรับกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้า Windws ได้