ความภูมิใจ

Head support

ผู้ป่วยเสพติดสุรามักมีอาการของระบบประสาทส่วนกลาง  ซึ่งเกิดจากตับบกพร่องในการทำหน้าที่เผาผลาญ  นอกจากนี้ยังอาจตรวจพบภาวะดีซ่าน  ท้องบวม  ภาวะขาดโภชนาการ  ผิวหนังแห้ง  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  ปัสสาวะเข้ม  ทำให้ความสามารถในการดูแลตนเองบกพร่องไป  ในผู้ป่วยที่หยุดสุราบางรายมีอาการทางระบบประสาทคือ  อาการสับสน  จำสถานที่  บุคคล  ไม่ได้  ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  เกิดอาการทางจิต  หูแว่ว  มองเห็นภาพหลอน  ดังนั้นเราจึงต้องให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง  4  ด้าน  คือ  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และเศรษฐกิจ  การรักษาผู้ป่วยสุรามักจะใช้ยาในกลุ่ม  benzodiazepine  ซึ่งมักจะช่วยควบคุมอาการ  autonomic  hyperactivity  ซึ่งอาการข้างเคียงของยาจะทำให้เกิดอาการง่วงซึม  ประสาทไม่ตื่นตัว  อ่อนเพลีย  แขนขาไม่มีแรง  เดินเซ  ความดันต่ำ  พูดไม่ชัด  หน้ามืด  คลื่นไส้  อาเจียน  ผื่นคัน  ปัสสาวะไม่ออก  ปากแห้ง  บางรายอาจเกิดอาการลืม  (amnesia)  พูดไม่ชัด (aysarthria)  ปัสสาวะราด  (incontinence)  ท้องผูก 

ตึกมรกตพบปัญหาผู้ป่วยสุรามีอาการแขนขาอ่อนแรง  และเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง  จึงช่วยกันระดมสมองจัดทำ  Head  support  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์

--  เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง

--  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะและคาง

--  เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลบริเวณศีรษะและคางจากการเลื่อนล้มในกรณีสุดวิสัย

ลักษณะของ  Head  support

เป็นผ้าบุฟองน้ำขนาดกว้าง  6  เซนติเมตร  ยาว  71  เซนติเมตร  ใช้เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนเมื่อเกิดการกระแทกบริเวณศีรษะและคาง  อันอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้  บริเวณที่คาดด้านหลังเพิ่มความกว้างเป็น  12  เซนติเมตร  เพื่อกันบริเวณกระแทกได้กว้างขึ้น

ประโยชน์ของ  Head  support

--  ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง  โดยคาดบริเวณศีรษะและคางไว้  เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

--  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

 

                                จบแล้วค่ะ/ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)