ผลงานใหม่

Mobile exercise

วันนี้  ตึกมรกตขอเสนอความคิดใหม่ที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยสุรา  สิ่งที่เราคิดคือคำในประโยคเด่นนั่นเอง 

"Mobile  exercise"

ลักษณะของ  Mobile  exercise  ประกอบด้วย

--  แป๊ปน้ำขนาด  4  หุน  ยาว  1  เมตร  จำนวน  2  ท่อน

--  แป๊ปน้ำขนาด  4  หุน  ยาว  90  เซนติเมตร  จำนวน  1  ท่อน

--  ข้องอหัวต่อแบบเกลียว  จำนวน  2  อัน

--  ห่วงยางโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  14  เซนติเมตร  จำนวน  2  ห่วง

--  ลูกรอก  จำนวน  2  อัน

--  เชือกไนล่อนยาว  2  เมตร  จำนวน  2  เส้น

--  ตะขอเกี่ยว  จำนวน  2  อัน

--  ขอแขวนรูปตัว  S  สีโครเมียมขนาด  16  มิลลิเมตร  จำนวน  2  ตัว

--  ถุงทรายหนัก  1  กิโลกรัม  2  กิโลกรัม และ 3  กิโลกรัม  อย่างละ  2  ถุง

ประโยชน์ของ  Mobile  exercise

--  ใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการแขน-ขาอ่อนแรง  ต้องเป็นผู้ป่วยที่รู้เรื่อง  ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้พอสมควร

--  เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ  ข้อ  ไม่ให้เกิดกล้ามเนื้อลีบและข้อติด

ลักษณะพิเศษของ  Mobile  exercise

--  ประกอบง่าย  การถอดเก็บง่าย

--  ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

--  เคลื่อนย้ายได้ง่าย

--  ราคาไม่แพง  ประมาณ  300  บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)