น่าตกใจกับเรื่องนี้

ข้อมูลจากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จำแนกสภาพนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 20 มีนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก และพ้นสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ จากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549 ทุกระบบการศึกษา  มีจำนวนถึง 3,946 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิมานเทพความเห็น (3)

jakarin
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ทำไมเยอะขนาดนี้ จะต้องช่วยกันหาวิธีแล้วแหละว่าทำไมมีนิสิตจำนวนมากพ้นสภาพหรือลาออก จะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนมิฉะนั้นจะทำให้นิสิตเราเหลือน้อย ยิ่งช่วงนี้เป็นยุคของการแข่งขันทางตลาดมากขึ้น จะต้องเล่งเห็นความสำคัญของลูกค้ามากขึ้นและจะทำให้รายได้เราลดน้อยลงด้วย

montri
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ทำแบบมหาวิทยาลัยเอกชนสิครับ..ง่ายนิดเดียว

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายครับ