นลินกานต์ นารินทร์ น้ำอ้อย

รักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล

        ชื่อเรื่อง รักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของโคเลสเตอรอล

2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหา

1. โคเลสเตอรอล คือ

2. คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวไขมันสูงในโคเลสเตอรอล

3. โรคหลอดเลือดหัวใจ

4. ขจัดสี่วายร้ายใกล้ตัว

5. โคเลสเตอรอลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

6. ลดระดับโคเลสเตอรอลด้วยอาหาร

7. รอบรู้เรื่องอาหารลดปัญหาโคเลสเตอรอล

8. รอบรู้เรื่องขนมหวานป้องกันโคเลสเตอรอล

9. เลือกไขมัน น้ำมัน ถูกวิธี หนีโคเรลเตอรอล

10. การออกกำลังกายลดโคเลสเตอรอล

11. บริหารหัวใจสลายไขมันในหลอดเลือด

12. ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบัน

13. การลดโคเลสเตอรอลโดยการใช้ยา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำอ้อย ทองดีความเห็น (0)