กลุ่ม 12 : cai เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วงชั้นที่ 3

กลุ่ม 12 : cai เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วงชั้นที่ 3

เหตุผลที่เลือกทำเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคือ

1. เป็นสิ่งที่นักเรียนใช้อยู่เป็นประจำ บางครั้งอาจใช้ผิดวิธี ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

2. สามารกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์ความเห็น (0)