เหตุผลที่เลือกทำเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคือ

1. เป็นสิ่งที่นักเรียนใช้อยู่เป็นประจำ บางครั้งอาจใช้ผิดวิธี ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

2. สามารกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้