ศัพท์การศึกษาวันนี้ (2)

Vocabulary Today

ตำแหน่งทางวิชาการ

      1. assistant  professor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

      2. associate professor รองศาสตราจารย์ (รศ.)

      3. professor ศาสตราจารย์ (ศ.)

      4. professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ตำแหน่งทางบริหาร

      1. president, rector อธิการบดี

      2. vice president, vice rector รองอธิการบดี

      3. dean คณบดี

      4. head of department หัวหน้าภาควิชา

 ที่มา

ทบวงมหาวิทยาลัย.  ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanat

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20263, เขียน: 22 Mar 2006 @ 12:52 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)