" ทอก ท่อกแท่ก "

        คำว่า ทอกเป็นคำเรียกนกยางชนิดหนึ่ง ว่ายางทอก เรียกหมูตัวใหญ่ที่มีเขี้ยวตันว่าหมูทอก

 และรียกช้าตัวใหญ่มากที่เป็นจ่าโขลงว่า ช้างทอก คำว่า ทอก ประสมด้วยสระเสียงยาว มีวรรณยุกต์เป็นเสียงโท คำที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่า ทอก คือ คำว่า ท่อกแท่ก เป็นอาการเดินเตร็ดเตร่ไปอย่างไร้จุดหมาย เตร็ดเตร่ไปอย่างไมอย่างไม่มีพิธีรีตตอง เช่นวันนี้ว่างเราก็เลยเดินท่อกแท่กไปเรื่อย ๆ ไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรเดินเรื่อยไปไปอย่างนั้นเอง คำว่าท่อกแท่กเป็นสระเสียงสั้น วรรณยุกต์เป็นเสียงไท ถ้าจะเขียนให้ตรงตามเสียงที่ปรากฎควรใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้กับไม้เอก แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้ไม้ไต่คู้กับเครื่องหมายวรรณยุกต์ซึ่งเคยใช้มาเสียแล้ว จึงใส่แต่เครื่องหมายวรรณยุกต์เพียงอย่างเดียว