KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 30. มองไกล

• จงมองไกลเป็นหลัก เป็นเป้า เป็นทิศทาง    มองใกล้เป็นเครื่องช่วยให้เห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
• อย่ามุ่งเป้าระยะสั้น    จนละเลยเป้าระยะยาว   
• สร้างความน่าเชื่อถือ (ที่เป็นของแท้)   สร้างความสัมพันธ์    ด้วยการมุ่งมั่นฟันฝ่าสม่ำเสมอ    จนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจและบอกต่อ    ความเชื่อถือไว้วางใจแบบนี้จะหยั่งรากลึกและมั่นคง
• อย่าสร้างความน่าเชื่อถือโดยการสร้างภาพฉาบฉวย     ในลักษณะเอาของปลอมมาย้อมแมว    ในไม่ช้าคนจะจับได้
• ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
• อย่ามองไกลเฉพาะไปข้างหน้า    จงมองย้อนหลังให้เห็นประวัติศาสตร์ เห็นรากฐานเนื้อแท้   เห็นทุนปัญญา สำหรับนำมาต่อยอด   
• รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แม้จะมีความเห็นและจุดยืนต่างกัน   เพื่อโอกาสในการร่วมมือกันในระยะยาว    ภาษาซ้ายสมัยก่อนว่า “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” 

วิจารณ์ พานิช
๑๖ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)