ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลน่าน 21 มี.ค.49
รายที่มีอาการมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าเกินสามวันแพทย์จัดไว้จะเจาะคอเพื่อใส่ท่อยางต่อกับเครื่องช่วยหายใจ วานนี้ (21 มี.ค.) แพทย์เจาะคอผู้ป่วย 8 รา รวมผู้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่ รพ.น่าน 42 ราย

 

ญาติพี่น้องพักที่อาคารซึ่งโรงพยาบาลน่าน อาหารการกินไปปรุง ไปเตรียมที่วัดพระเนตร วันที่ผมไปเยี่ยมอาหารเย็นคือแกงคั่วไก่ ญาติเตรียมตัวเตรียมใจเฝ้าไข้นานนับเดือน ขณะที่ผู้เดือดร้อนร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ อ.บ้านหลวง จ.น่าน”

โดยมี คุณรังสรรค์ เชื้อหมอ อาจารย์ศักดา ศรีเทพ ดาบตำรวจเชวง วีระพันธ์ ร่วมกับญาติผู้ป่วยช่วยกัน ตั้งโต๊ะรับบริจาคโดยออกใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน วันที่ผมและครอบครัวไปบริจาค คุณรังสรรค์ เชื้อหมอ นายช่าง อบต. เป็นผู้ออกใบรับเงิน สอบถามว่ารวบรวมเงินได้หลายหมื่นเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะของญาติผู้ป่วยนับร้อยราย ค่ากับข้าววันละ 600 บาท โดยซื้ออาหารสดแล้วอาศัยศาลาวัดพระเนตรเป็นที่ประกอบอาหาร แล้วหอบหิ้วอาหารที่ปรุงสุกแล้วมาตักแจกญาติผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ
ท่านผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ บริจาคเข้าบัญชี ธกส. สาขาน่าน เลขบัญชี 056-2-01123-2
บัญชีนี้ ผู้มีสิทธิเบิกต้องลงนามสามท่าน คือ คุณรังสรรค์ เชื้อหมอ อาจารย์ศักดา ศรีเทพ และผู้ใหญ่ตัน พอใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง
ในวันที่ผมไปบริจาค วันนั้นพี่น้องบ้านดอนมูล นำมะเขือยาวปลอดสารพิษซึ่งปลูกกับมือ มามอบให้ 1 คันรถ...สาธุ


เรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ของการรับบริจาคนี้ โปรดมั่นใจว่าทุกบาทก่อเกิดบุญ เพราะบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับเงินทองบัญชีนั้นภรรยา สามีของเขาป่วยหนักใช้เครื่องช่วยหายใจ จิตจึงแน่วแน่เป็นกุศลจิต ไม่คิดทางต่ำ เพราะความเป็นหรือความตายคนที่เขารักขึ้นอยู่กับการร่วมกันทำบุญ ร่วมกันทำดีครั้งนี้