หนังสือนั้นหรือคือเพื่อนสนิท        ให้ความคิดความรู้ดูมากหลาย

                                                เป็นเพื่อนกินเพื่อนอนพักผ่อนกาย            ทั้งยังเป็นอาวุธร้ายไว้ป้องกันตน

                                                เป็นเพื่อนเที่ยวพาเราไปได้หลายสถาน     ดีกว่ายานรถตีกตีกทุกแห่งหน

                                               ดีกว่าทรัยพ์สมบัติใดในสากล                      เชิญมายลหนังสือซื้อเอาเลย

                                                                                       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

     สวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน   

               นานมากเชียวนะคะที่เจ้าของบ้านหายตัวไป  แต่ไม่ได้เข้าไปซุกตัวในกลีบเมฆก้อนใดๆเลยค่ะ..   งานล้นมือเหมือนเพื่อนๆค่ะ  อีกสักพักหากเรื่องราวเรียบร้อยคงได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่รักทุกท่าน ดังเดิม  ช่วงนี้กำลังรณรงค์ช่วยกันเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนอ่าน-เขียนไม่ได้  ไม่ค่อยรักการอ่าน เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะ ..ธรรมดาเพราะฟังจนชินหู... ไม่ธรรมดาเพราะแก้ไขไม่จบสักทีค่ะ..ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง

              บันทึกนี้จึงขอนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เพื่อนครูที่ร้องขอมาค่ะ  เป็นตัวอย่างของผู้เขียนที่ได้ใช้ในโรงเรียน   ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางแก่คุณครูเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้ กิจกรรมที่เสนอเป็นภาพกว้างๆ คุณครูที่สนใจสามารถกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม...แตกหน่อ..ต่อยอดได้อีกค่ะ ผู้เขียนก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะ..ต่อยอด..จากพี่กัลยาณมิตรนิเทศ..อ.เพลินพิศ กราบขอบคุณสวยๆ ค่ะ ผู้เขียนขอขอบคุณ..ครูพี่เหมียว...(คุณครูสายตา  ปาลี) เป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ....สำหรับ Concept  ของแต่ละกิจกรรมด้วยภาษาที่งดงามและง่ายต่อการจดจำ    และครูพี่เหมียวก็เก่งนักเชียวในการสร้างสรรค์แผ่นอ่าน รูปลักษณ์แปลกตา  น่าสนใจ  น่าจับต้องฝากส่งเสียงผ่านบันทึกนี้ไปยังครูพี่เหมียวด้วยในการนำกิจกรรมการสร้างแผ่นอ่านมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ และคุณครูที่สนใจ..นะคะ..ขอบคุณสวยๆล่วงหน้าค่ะ.. (ฝากภาพตะกร้าความรู้สวยๆ มาด้วยนะคะ...เครือข่ายกัลยาณมิตรที่แสนดีและน่ารัก..)              

                                                    กิจกรรมที่ ๑   ตะกร้าหาความรู้

                      ตะกร้าสวยด้วยความรู้ครูมอบให้ 

แด่เด็กไทยได้ค้นคว้าวิชาขยัน

               เกร็ดความรู้สู่แผ่นอ่านสารสำคัญ

อ่านมากนั้นครูชื่นใจได้วิชา

                                                      กิจกรรมที่ ๒   เรียนรู้สู่สารานุกรมไทย

                          หนังสือดีมีคุณค่าแสนน่าอ่าน

  ขอกล่าวขานรวมเล่มเต็มคุณค่า 

                 พระราชประสงค์มอบให้ด้วยเมตตา

   สิ่งล้ำค่าเยาวชนควรสนใจ

                                                    กิจกรรมที่ ๓   ตอบถามได้ฉับไว

                      การอ่านแล้วตั้งคำถามตามด้วยตอบ

เด็กเด็กชอบตอบถามความสงสัย

                จากหนังสืออ่านเสร็จสรรพตอบฉับไว

สิ่งที่ได้คือรางวัลนั้นงามงด

                                                     กิจกรรมที่ ๔    ออกเสียงให้ได้ชัดเจน

                       ภาษาไทยใช้ถูกต้องและคล่องแคล่ว

ออกเสียงแล้วชัดเจนเกณฑ์กำหนด

                    คำควบกล้ำ    ล อย่าละลด

ว่าตามกฎกติกาภาษาไทย

                                                      กิจกรรมที่ ๕   พี่สอนน้องให้อ่าน

                         กิจกรรมพี่สอนน้องท่องหนังสือ      

นั่นแหละคือความประสงค์จำนงหมาย

                  พี่ฉลาดอาจสอนน้องได้มากมาย

น้องทั้งหลายรู้ความตามพี่ทัน

                                                     กิจกรรมที่ ๖    แนะนำสารหนังสือเป็น

                                      หนังสือคือสิ่งดีมีคุณค่า 

หนังสือน่าหยิบอ่านน้องต้องเลือกสรร

                           นวนิยาย วรรณกรรม  สารพัน

ทุกเล่มนั้นน่าศึกษาวิชาชาญ

                                                     กิจกรรมที่ ๗    อ่านฟังตั้งใจเน้น

                                การอ่านให้ได้ฟังตั้งใจเน้น

ต้องอ่านเป็นเรื่องราวที่กล่าวขาน

                       อ่านฟังแล้วเข้าใจในกลอนกานท์

อ่านข่าวสารฟังเป็นเน้นใจความ

  กิจกรรมที่ ๘   การละเล่นเล่านิทาน

                              นิทานแสนสนุกปลุกดวงจิต

อ่านฟัง คิด เล่านิทาน วานตอบถาม

                       ใคร อะไร ที่ไหน ตอบใจความ

โอนอ่อนตามตัวละครสอนเล่าเรียน

                                                       กิจกรรมที่ ๙   สนุกสนานโต้วาที

                                         การจัดโต้วาทีดีนักหนา

ได้นำพา คิด ฟังทั้งอ่านเขียน

           เลือกวิเคราะห์เจาะประเด็นล้วนพากเพียร

ไม่ผิดเพี้ยนเหมือนสภาโต้วาที

                                                      กิจกรรมที่ ๑๐   นำสิ่งดีจัดนิทรรศการ

                         การศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียนผ่าน

ด้วยชิ้นงานที่กำหนดปรากฏนี้

                    นำเสนอเชิญยลผลงานดี

ให้เป็นที่แหล่งศึกษาหาขั้นตอน

                                                      กิจกรรมที่ ๑๑   รวมใจค่ายนักอ่าน

                           กิจกรรมหลากหลายค่ายนักอ่าน

จัดเป็นฐานการเรียนรู้แทนครูสอน

                    สนุกสนานอ่านเขียนเรียนสัญจร

เป็นขั้นตอนง่ายยากหลากหลายดี

                                                      กิจกรรมที่ ๑๒    แสนเบิกบานละครหุ่น

                                   ดูละครหุ่นมือคือเด็กน้อย

เฝ้ารอคอยชมชิดติดกับที่

                         สวมบทบาทผู้เล่าก็เข้าที

ฉันท์น้องพี่ร่วมเล่าขานผ่านละคร

                                                      กิจกรรมที่ ๑๓  เพิ่มพูนความรู้สู่สนทนา

                                สนทนาหาความรู้คู่การอ่าน

หาข่าวสารเรื่องราวมากจากหนังสือ

                        แลกเปลี่ยนกันสนทนาว่านั้นคือ

ได้ฝึกปรือ พูดอ่านการสนทนา

                                                 กิจกรรมที่ ๑๔    สุขหรรษาการเล่าเรื่อง

                              การเล่าเรื่องนานาพาสุขสันต์ 

เทคนิคนั้นนำมาใช้ใช่ครูสอน

                   เด็กน้อยต่างค้นคว้ามาเว้าวอน

เล่าทุกตอนน่าสนใจได้ฝึกปรือ