อบรม OD รุ่นที่ 1 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มข.จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือน เมษายน 49 สถานที่ยังไม่ระบุ