KM เครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผมขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และทุกๆ ท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ .... นานๆ ทีผมถึงจะเจอบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจและเปิดรับกับ Concept ใหม่ๆ ....... บางคนอาจจะเถียงว่าหลักการหรือกระบวนการ KM นั้น แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่ทั้งหมด ...ก็คงเหมือนกับที่ผมสรุปไว้เมื่อวานแหละครับว่า...

       เมื่อวานตอนเช้าผมได้เข้าไปที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อ. เมือง จ. นนทบุรี  เพื่อบรรยายและเล่าประสบการณ์ด้าน KM ให้กับเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศน์ และข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนกว่า 150 คน ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า แต่ละท่านเข้าใจเรื่อง KM นี้อย่างไร?  แต่ละท่านเคยทำเรื่องทำนองนี้บ้างไหม..... ให้เล่าเรื่องที่เป็นความภูมิใจในเรื่องดังกล่าว และท้ายที่สุด เมื่อได้เข้าใจเรื่องนี้แล้ว แต่ละท่าน (แต่ละโรงเรียน) คิดจะไปทำอะไรต่อ.....

        ผมขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และทุกๆ ท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ .... นานๆ ทีผมถึงจะเจอบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจและเปิดรับกับ Concept ใหม่ๆ ....... บางคนอาจจะเถียงว่าหลักการหรือกระบวนการ KM นั้น แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่ทั้งหมด  ...ก็คงเหมือนกับที่ผมสรุปไว้เมื่อวานแหละครับว่า หลักใหญ่ๆ ที่จะต้องจับให้ได้เพื่อไม่ให้ "ตกร่อง" เดิมก็คือ

    1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) หรือ Knowledge Sharing นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ KM แต่ยังไม่ใช่ KM ที่สมบูรณ์

    2. การทำ Knowledge Sharing ที่มีพลัง มักจะเป็นการ Share ความสำเร็จ  Share ความภูมิใจ  ถ้าจะ Share ปัญหาก็ได้ แต่ต้องไม่หยุดอยู่ที่ตัวปัญหา คือ จะต้องบอกด้วยว่าแล้วในที่สุดแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

    3. การ Share ความรู้  Share ประสบการณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง (Storytelling) ถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างได้ผล  เพราะเรื่องเล่านอกจากจะมีรายละเอียดและ "บริบท" อยู่ในนั้นแล้ว เรื่องเล่าที่ดียังมีสีสันมากมายทำให้เป็นที่สนใจของผู้ที่รับฟัง

    4. การ Share ความคิด เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพราะความคิดมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือเห็น "ขัดแย้ง" กันได้ ต้องไม่ลืมว่า ความคิดเป็น "ผลผลิต" ของการรับรู้ของแต่ละคน  แต่ละคน "ตีความ" เรื่องเดียวกันนั้น ไม่เหมือนกัน การ Share ความคิดที่แตกต่างจะได้ผลเฉพาะในกลุ่มคนที่มีใจ "เปิดกว้าง" หรือท่ามกลางบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร

        งานเมื่อวานที่สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี.... คงจะมี "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" หลายประการด้วยกัน  เท่าที่ผมพอจะนึกได้ก็คือ

     1. เป็นเพราะการเปิดงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ  ไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากมาย บรรยากาศเป็นไปแบบสบายๆ ไม่เกิดอาการเกร็ง มีความรู้สึกเป็นกันเองตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นได้ ก็ต้องให้เครติดท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผอ. ประไพ  สุนทรมัจฉะ ที่ท่านสามารถเปิดงานอย่างไม่เป็นทางการมากนัก เป็นการสร้างบรรยากาศ KM ได้ตั้งแต่เริ่มแรก ....และต้องขอขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการด้วยเช่นกัน

    2. เป็นเพราะทีมงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ทุกท่าน สามารถเล่นบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม ผู้ที่จัดงานสามารถประสานกับ "เจ้าของบ้าน" ได้เป็นอย่างดี..... มี Service-Mind    อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ก็ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่

    3. เป็นเพราะสถานที่จัดงาน และผู้รับผิดชอบอุปกรณ์และสถานที่มีความพร้อมอย่างยิ่ง

    4. เป็นเพราะผู้ที่เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจ มีความตั้งใจและที่สำคัญก็คือมี "ใจให้กันและกัน"  ซึ่งต้องขอชมเชยวิทยากรกระบวนการของภาคบ่าย คุณนภินทร   ศิริไทย (หญิง) ไว้ด้วยเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (2)

สำรวย เย็นเฉื่อย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อ่านblogของอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะครับ ถึงแม้จะเรียนกับอาจารย์ที่ นวัตกรรมอุดมศึกษา ธรรมศาสตร์ในช่วงเวลานิดเดียวแต่ยังคงประทับใจอาจารย์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะระบบบริหารจัดการทั้งองคืกรและองค์ความรู้

จิตราภรณ์ นัดสด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ติดตาอาจารย์อยู่ค่ะ ชื่นชอบอาจารย์มากค่ะ คิดถึงอาจารย์นะค่ะ