สถานการณ์การเมืองเมืองไทยขณะนี้ค่อนข้างร้อนระอุ สมกับอากาศที่ร้อนขึ้นทุกขณะ หลายคนประสบปัญหาทางสุขภาพจิต หลายคนนอกจากจะพบปัญหาสุขภาพจิตแล้วยังต้องรบกับสุขภาพกายด้วย วันนี้ผมจั่วหัวเรื่องเช่นนี้เพื่อเชิญทุกท่านเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพแก่มวลมิตรชาวไทย ถือเป็นทานอันประเสริฐครับ