โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง  รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2549

          นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ

                  นักเรียนอนุบาล 1 -2

                              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      *  เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ป.1-ป.6

            *  ดนตรีไทย

                   * ดนตรีลูกทุ่ง

                          * กีฬา

อาหารกลางวันฟรี    ค่าเล่าเรียนฟรี        มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกมากมาย

สมัครในวันเวลาราชการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โทร.02-446-6697    02-446-6336    04-1606184