คุณต้องแปลกใจแน่ๆเพราะมันไม่ใช่เงินหรือทอง คนเรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้รับคำชมจากคนอื่นที่ยังเห็นสิ่งที่ดีของเขา แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม สิ่งที่ผู้คนต้องการส่วนใหญ่ก็คือ ได้รู้ว่ามีคนมองเห็นคุณค่า การชมจะนำไปสู่การทำงานที่ขยันขันแข็งและดีขึ้น การชมเป็นการยอมรับและชื่นชมโดยระบุพฤติกรรมที่ชัดเจน บางครั้งการทำงานของเราก็ต้องการคำชมบ้างว่าเราทำงานแล้วเป็นอย่างไร เป็นกำลังใจให้เราหายเหนื่อย สุขกับสิ่งที่เขาทุ่มเท