มีภารกิจหนึ่งที่หัวหน้างานของหลายๆหน่วยงานในภาควิชาฯต้องมาระดมสมอง ช่วยกันทำให้สำเร็จภายในสิ้นเดือนนี้ คือ การเขียนรายงาน TQA ส่งให้คณะฯ
   พี่เม่ยก็รวมอยู่ในกลุ่มผู้จัดทำนี้ด้วยค่ะ..เพราะเวลามีจำกัดเราจึงต้องแบ่งงานกันทำ แยกกันไปเขียนคนละหมวด พี่เม่ยรับเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์มาแบบ..มึน..มึน
...เฮ้อ!  ธรรมชาติของตัวเองก็ไม่ค่อยจะทำอะไรแบบมีการวางแผนสักเท่าไรนัก เอ..ทำไงดีหนอ.. ในขณะที่ต้องกุมขมับเพราะเริ่มต้นไม่ได้อยู่นั้นเอง ก็ได้ข่าวคราวจาก "มิตร" ที่แสนดีท่านหนึ่ง แจ้งข่าวมาว่าได้ฝากโปรแกรม "MindManager" มาให้ลองใช้งานแล้ว..อยู่ที่ท่าน CKO  ให้พี่เม่ย "ทวง" ได้เลย
   พี่เม่ยก็ทวงตามคำแนะนำทันทีเลยค่ะ ได้โปรแกรมมาโหลดลงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ฝึกหัดใช้งานดู เอ..น่าลองใช้กับการเขียนแผนกลยุทธ์ดูนะ จึงใช้โปรแกรมนี้รวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนางานบริการ แล้วก็โยงเข้ามา... โยงเข้ามา ...ก็ได้มาดังภาพค่ะ
มือใหม่หัดขับ เริ่มรู้สึกสนุกแล้วค่ะ  Mindmap ที่ได้มานี้ก็จะนำมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง หาโอกาสพัฒนา และวางแผนกลยุทธ์ต่อไป... สำเร็จหรือไม่ก็ต้องพยายามทำดูก่อนล่ะค่ะ ถ้าครั้งแรกไม่สำเร็จก็ต้องลองครั้งที่สอง สาม สี่...ต่อไป
คุณชายขอบคะ!.. ที่เอื้อเฟื้อเครื่องมือนี้มาให้..โปรดรับ คำขอบคุณ จากพี่เม่ยด้วยค่ะ..เอ้า..(โยน)