นึกว่าจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว นึกว่าจะรอเวลาที่จะมารับ thesis ที่เข้า 9 เล่มอย่างเสร็จสมบูรณ์ แต่ในวันนี้ สถานการณ์พลิก พี่นกจะต้องเดินทางมาขอลายเซ็นต์อาจารย์ในหน้าเซ็นต์อนุมัติจบอีกครั้ง

เนื่องจากพี่นกอยู่ไกลถึงมุกดาหาร จึงได้มอบหมายให้คุณจั่น อำพร.. หรือ กมลพร (ชื่อใหม่) ช่วยเหลือเป็นธุระดูแลในส่วนนี้ด้วย

แต่เนื่องจากคุณจั่นต้องดูแลนิสิตอีกหลายท่านเช่นกัน ทำให้ในขั้นตอนการปรับ-แก้ไขเนื้อหา เกิดข้อผิดพลาด พิมพ์ผิดบางข้อความ จึงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

ทำให้พี่นก ศิริจิต จะต้องเดินทางมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ รวม 4 ท่าน เพื่อให้เซ็นตหน้าใบอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ภายในสัปดาห์นี้พอนายบอนโทรไปแจ้งว่า พี่นกคงจะต้องเดินทางมาดำเนินการในส่วนนี้ พี่นกก็อึ้งไปครู่หนึ่ง แต่ก็ยินดีที่จะเดินทางมาดำเนินการให้เรียบร้อย ซึ่งพี่นกได้สั่งเข้าเล่ม Thesis ถึง 15 เล่ม เนื่องจากต้องการนำ thesis ไปแจกให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทันตสาธารณสุขที่ต้องการเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของพี่นก เป็นแนวทางไปศึกษา พัฒนางานต่อไป

ช่วงที่ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมจิตร อาจอินทร์ ท่านก็บ่นให้ว่า ทำไมขั้นตอนต่างๆถึงยังไม่ชัดเจน ทำให้ต้องเซ็นต์ชื่อกว่า 25 ชื่อ เรียกว่าเซ็นต์จนเหนื่อย และคราวนี้จะต้องเดินทางไปขอลายเซ็นต์อีกครั้ง รวมที่จะต้องเซ็นต์ชื่อทั้งหมดก็ร่วมๆ 30 ลายเซ็นต์

คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ ที่จะต้องเดินทางไปขอลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึกษา ท่านคณบดี และกรรมการสอบท่านอื่นๆอีกครั้ง

แหม กว่าพี่นกจะจบ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายหลายอย่างจริงๆ อาจกล่าวได้ว่า เป็นนิสิต ส.ม.1 ที่ทุ่มเทในการทำวิทยานิพนธ์มากกว่าชาว ส.ม.1 ทั้งรุ่น ทุ่มเททั้งเรื่องของเวลา ทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายมหาศาลจริงๆ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จรอคอยมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมาครับ