GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นำเสนอชื่อเรื่อง CAI ระดับอุดมศึกษา !!!!!

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมวิชาพลศึกษา
                เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อศึกษาศิลปะการป้องกันตัวของไทย
        2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ความสำคัญ
        1.  ทำให้ได้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่รวบรวมศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยมีโครงสร้างรายวิชา คือ
               - ประวัติมวยไทย
               - คุณลักษณะของมวยไทย
               - ประเภทของมวยไทย
               - ศิลปะการไหว้ครู
               - ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
               - กติกามวยไทย
         2. เมื่อศึกษาบทเรียนเรื่องนี้แล้ว เมื่อนำไปปฏิบัติจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เกิดความคล่องตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการป้องกันตัวและช่วยรักษาศิลปะประจำชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20092
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

       ในระดับอุดมศึกษามีเรียนมวยไทยด้วยหรือครับ หรือว่าเป็นของวิทยาลัยพลศึกษา แล้วเค้าเรียนแค่ไหนครับ เรียนเหมือนของประถมหรือมัธยมหรือไม่ผมดูเนื้อหาแล้ว

               - ประวัติมวยไทย
               - คุณลักษณะของมวยไทย
               - ประเภทของมวยไทย
               - ศิลปะการไหว้ครู
               - ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
               - กติกามวยไทย
ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับระดับอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเป็นที่มอนอจะไม่เรียนแต่จะอยู่ในชมรมครับ