การเบิกจ่ายเงิน

เข้าใจตรงกัน ถูกระเบียบฯ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตรวจสอบภายใน มขความเห็น (5)

ค่าเช่าบ้าน
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ตามหนังสือเวียน กค. 0409.5/ว 19 ลว 10 มี.ค 49 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง   (ยกเลิก ว 35 ลว 17 พ.ค 42 และ ว 86 ลว 26 ก.ค 44)

สาระสำคัญ

ข้าราชการได้รับคำสั่งย้ายอยู่ก่อน ม.5 แห่ง พรก ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรก ค่าเช่าบ้านฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2541 หรือไม่

 ให้พิจารณาว่า ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม ม. 7 แห่ง พรก ค่าเช่าบ้านฯ พ.ศ.2527 ก่อนวันที่ พรก ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541 บังคับใช้ (26 มิ.ย 41) หรือไม่   โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้มีการเช่า/เช่าซื้อ/กู้เงินเพื่อชำระค่าบ้านอยู่ก่อนวันดังกล่าว

 

บอย สหเวข
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนคนพัสดุครับ
audit3.msu.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ขอต้อนรับเข้าสู่ชุมชนตรวจสอบภายใน มมส. ด้วยความยินดีค่ะ
นงรัตน์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

 

ทอฟฟี(นามแฝง)
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 

                       

                       ยินดีต้อนรับน้องใหม่ค่ะ