AAR ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

sarita
ทุกหน่วยงานใช้แบบประเมินฯ ที่เป็นแบบเดียวกัน

AAR การประชุมตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนมหาวิทยาลัยนเรศวร มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เป้าหมายในการเข้าร่วมการประชุมของดิฉัน
1. เพื่อรับทราบตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัด

สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในการไปประชุมในครั้งนี้
1.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ผู้ร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการให้ทุกหน่วยงานใช้แบบประเมินฯ ที่เป็นแบบเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลตาม กพร.
3.มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการให้ดำเนินการจัดส่ง เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกหน่วยงานพร้อมเพรียงกัน

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการประชุมในครั้งนี้
1.นำแบบประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยแก้ไขมาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ
2.วิเคราะห์ข้อมูลจัดส่งมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

คำสำคัญ (Tags)#aar

หมายเลขบันทึก: 20088, เขียน: 21 Mar 2006 @ 12:05 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
คุณเยาว์ผมชักชวนอยู่นานพอสมควรในการเขียน Blog แต่พอได้เริ่มเขียน ก็มีความตั้งใจเขียน และมีการทบทวนการไปเข้าร่วมประชุมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ครับ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิ๊ดนะค่ะ

  1. มี File แบบประเมินที่ร่วมกันพิจารณาแล้วให้ download ไหมค่ะ ถ้ามีอยากให้แปะไว้ที่ Blog จะได้ไหมคะ ?
  2. มหาวิทยาลัยต้องการให้ดำเนินการจัดส่ง เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกหน่วยงานพร้อมเพรียงกัน คือเมื่อไหร่คะ???
  3. ในระดับคณะ  ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ ??
s_rita
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านคณบดี
1. File กำลังดำเนินการปรับแก้ไขโดยกองแผนงานและถ้าปรับแก้เสร็จจะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ หลังจากนั้นจะขอ File มาแปะไว้ที่ Blog นะค่ะ
2. การดำเนินการทุกขั้นตอบจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2549 นี้
3. ในระดับคณะ เมื่อก่อนงานบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบเพราะข้อมูลบางส่วนจะมาจากงานวิชาการแต่การเข้าร่วมการพิจารณาและรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยจะเป็นงานนโยบายและแผนเข้าร่วมนะค่ะ
4.ในปีนี้กองแผนงานจะเป็นผู้ดำเนินการแต่ปีหน้าคณะฯ ต้องรับมาดำเนินการเอง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ
สริตา เถาลอย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

มอบท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ  แจ้งท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อดำเนินการตาม JD เดิมนะคะ