กลุ่มมะปราง นำเสนอชื่อโครงการ Cai

 ตกลงกันในกลุ่ม ทำเรื่อง สิ่งเสพติด จุดประสงค์เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)