การจัดการความรู้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2)

การจัดการความรู้ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำได้

                    สิ่งที่ผมเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมตามวิธีการ ของการจัดการความรู้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทุกคนในองค์กรได้ ว่าไปแล้วทุกคนล้วนมีความภูมิใจในความสำเร็จจากการทำงานของตน การเล่า การบอกความภาคภูมิใจของตนเองสู่คนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เป็นธรรมชาติ และคุณค่าร่วมขององค์กร โดยวิธีการนี้สามารถสร้าง SENSE ของความรับผิดชอบในการพัฒนางานร่วมกันได้”   

ที่นี่เร่งให้การสนับสนุนไปที่สายงานสนับสนุน เก็บความสำเร็จจากประสบการณ์ในการทำงานที่หน้างาน (หาไม่ได้จากตำรา) เผยแพร่สู่กลุ่มคนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเน้นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในบุคลากรของเราเต็มไปหมดในองค์กร  การจัดการความรู้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำได้  ผมนำกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในองค์กรของเรา เช่นกิจกรรมการประกันคุณภาพ (QA) จัดเป็นกระบวนการ Internal Benchmarking มีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มานำเสนอ จัดให้มีการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยน (Site Visit) ระหว่างกัน  เราตั้งชื่อว่า“Best Practice : กระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ อีกเวที คือจัดเวที "นำเสนอโครงการพัฒนางาน" ที่ประสบความสำเร็จในระดับคณะ หน่วยงานมานำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย จัดรางวัล มอบโล่ห์ ให้การยกย่องเป็นตัวอย่าง  เรียกว่าเราหยิบกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเหล่านั้นนำมาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนในวงกว้างขึ้น จัดให้มีผู้กระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศ (คุณอำนวย) ให้ผู้ปฏิบัตินำเสนอความภาคภูมิใจของตนอย่างมีชีวิตชีวา เกิดความภาคภูมิในในผลงานและพร้อมแลกเปลี่ยน ความรู้ฝังลึกของเขา ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ  เพิ่มเติมการจดบันทึก ความรู้ที่ได้จากเวที นั้น ๆ อย่างเป็นระบบ (คุณลิขิต)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM:Prince of Songkla University

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 20108, เขียน: 21 Mar 2006 @ 14:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมที่อม.ให้ความสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะก่อนหน้านี้ได้ทราบจากพี่ที่เข้าร่วมประชุม ปขมท.มาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งที่ไปประชุมที่มอ.พอไปเชี่ยงใหม่ 2 ครั้ง ก็ได้รับทราบและการให้รางวัลทำให้เป็นแรงขับ พี่ที่เล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจและเป็นผู้มีความมั่นใจ    ในการนำ  KM มาพัฒนางานสายสนับสนุนของมอ.นอกจากจะพัฒนางานของหน่วยงานและยังได้แลกเปลี่ยนกับกลุ่มวิชาชีพเดียวกันกับเคลือข่ายและยังพัฒนาบุคลากรในด้านกระบวนการคิดในเชิงวิชาการอันนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

           

เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเป็นชาว มอ. จึงขอขอบคุณในความชื่นชมแทน มอ.นะคะ  "รางวัล" เป็นเพียงสิ่งที่จะเรียกให้เขาเข้ามาในกระบวนการ ที่สำคัญกว่าคือ คุณค่าของผลที่เกิดจากการเข้ามาในกระบวนการ การทำตาม concept ของการจัดการความรู้ จะเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี  คุณค่าจะเกิดขึ้นในทุกๆ ใจค่ะ .