ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือความมั่นคงของสังคม

ความหลากลายทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือความมั่นคงของสังคม ทีสามารถขยายผลไปสู่ความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด จึงไม่ควรที่จะจัดระเบียบความคิดหรือวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่สามารถบริหารความหลากหลายนี้ ให้เป็นเอกภาพร่วมกันได้ ที่เรียกว่า เอกภาพบนความหลากหลาย นั่นเอง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือความมั่นคงของสังคม

 

ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวที่แตกต่างกันในเชิงของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนที่ได้ชื่อว่า ผู้ด้อยโอกาส ในกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่มีวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน และที่มีความแตกต่างกันออกไป คำตอบเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่คำตอบนึงที่ค้นพบ คือ ยิ่งมีความหลากลายทางวัฒนธรรมเท่าใดสังคมก็ยิ่งจะมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น

อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้กล้ายืนยันเช่นนั้น ... หลายคนอาจจะเคยมีความเชื่อว่า คนต้องคิดเหมือนกัน ทำอะไรเหมือน ๆ กัน จึงจะมีความเข้มแข็งแข็งแรง เหมือนที่เอาคนหลาย ๆ คนที่แข็งแรงมารวมกันแข่งชักเย่อ เพื่อให้ได้ชัยชนะ ว่านั่นคือความมั่นคง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง แต่จะมีใครก็คนมองในรายละเอียดว่า แท้จริงแล้ว การชักเย่อ คือการเอาคนที่มีความแตกต่างกันมารวมกันเพื่อทำอะไรบางอย่างร่วมกัน เพื่อสิ่งเดียวกันมากกว่า

 

อิสรชน เคยบอกว่า หากเปลี่ยนสังคมเป็นแกงหม้อใหญ่ ชุมชนความเชื่อแต่ละชุมชนแต่ละคนนั่นล่ะคือเครื่องเคราของแกงหม้อนี้ บางคน อาจจะดุดันร้อนแรงดั่งพริกเม็ดงาม บางคนอาจจะสุขุมรอบคอบเปรียบได้ดั่งกะทิที่เข้มข้น และที่สำคัญแต่ละอย่างแต่ละชนิด ก็ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละสิ่งไว้ไม่ได้เปลี่ยน แต่เมื่อมาอยู่รวมกัน กลับกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ ทรงคุณค่ามหาศาล อิสรชน ยืนยันยืนหยัดในการทรงไว้ซึ่งความแตกต่างกันในการทำงานที่สามารถทำงานสร้างสิ่งที่งดงามและมีประโยชน์แก่สังคมร่วมกันได้ โดยไม่จพเป็นต้องแบ่งแยก หรือ ปรับทุกอย่างให้เหมือนกันไปสียหมด เพราะการกระทำเช่นนั้น คือการทำลายเสน่ห์ของธรรมชาติไปเสียหมด

 

ความหลากลายทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือความมั่นคงของสังคม ทีสามารถขยายผลไปสู่ความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด จึงไม่ควรที่จะจัดระเบียบความคิดหรือวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่สามารถบริหารความหลากหลายนี้ ให้เป็นเอกภาพร่วมกันได้ ที่เรียกว่า เอกภาพบนความหลากหลาย นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (1)

ความหลากหลายคือความงามของพิภพ

มาบรรจบกลมกลืนให้สดใส

มากมายสรรพสิ่งกายใจ

หลากเผ่าพันธุ์ร่วมกันได้สันติธรรม

สูงต่ำเตี้ยอ้วนล้วนหลากหลาย

แต่ร่วมใจเป็นหนึ่งไม่ถลำ

ไม่แปลกแยกแต่แตกต่างร่วมกันทำ

พาน้อมนำยอมรับนับว่าดี

ความแตกต่างหลากหลายจึงงามยิ่ง

สรรพสิ่งหลากล้วนทุกถิ่นที่

เรียงร้อยงดงามในชีวี

เป็นวิถีที่มีมาสร้างค่าคน

ชื่นชมแนวคิดที่งามยิ่ง

สรรพสิ่งแตกต่างไม่สับสน

สันติภาพร้อยเรียงนฤดล

หลากหลายล้นคุณค่ากล้างดงาม

อิศรา ประชาไท

15 สิงหา 2008