วิสัยทัศน์ของ อปท. เป็นตัวบอกเรื่องของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จริงหรือ?

วันนี้ อบต./เทศบาล คำนึงถึงวิสัยทัศน์ มากน้อยเพียงใด......?

 

นายกอปท. กับวิสัยทัศน์พัฒนา

         วิสัยทัศน์เป็นภาษาไทยที่ได้จากภาษาแขก แปลจากภาษาอังกฤษว่า vision (วีชั่น) หมายถึงภาพฝันที่ใครคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งตั้งไว้เป็นเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยแผนงาน โครงการที่ประกาศไว้เป็นนโยบาย

      คำว่า vision นั้นดั้งเดิมมาจากภาษาศาสนา ซึ่งเรียกกันว่า ภาพนิมิต ซึ่งคนดีผู้มีบุญ ผู้นำบางคนได้ เห็นหรือได้ฝันเห็นภาพนิมิตนั้นสำแดงไว้ว่า อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาพสังคมที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ ที่สอนไว้ว่า อนาคตจะเกิดฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่จะเกิดสังคม พระศรีอาริย์หรืออย่างที่กบฏผีบุญเมื่อปี 2446 ที่วังสะพุง จังหวัดเลยประกาศว่า ต่อไปนี้จะไม่มีเจ้ามีนาย ใบไม้จะเป็นเงินเป็นทอง

      ว่าที่นายกหลายคนประกาศตอนหาเสียงว่า ถ้าได้เป็นนายกจะทำให้บ้านนี้เมืองนี้ไม่มีทุกข์หนี้สินและความยากจนจะต้องหมดไป ชาวนาชาวไร่จะมีน้ำอย่างพอเพียง ทุ่งนาจะเป็นทุ่งรวงทอง ถนนหนทางจะไม่มีฝุ่นมีดิน แต่จะลาดยางลาดซีเมนต์ให้หมดทุกสาย ครอบครัวจะอยู่ดีมีสุข รายได้พอเพียงไม่ต้องแยกย้ายกันไปหาเงินในเมืองอีกต่อไป ......

      วิสัยทัศน์ที่มีพลังมักจะเป็นอะไรที่ จี้ใจ ชาวบ้าน ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นอะไรที่ถูกใจอย่างเดียว แต่เป็นอะไรที่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่แค่ฝันลมๆ แล้งๆ ประเภทกลอนพาไป หรือพูดไปเพื่อให้ได้คะแนน

     วิสัยทัศน์ที่ดีสามารถ ซื้อใจ ชาวบ้านได้ เพราะเมื่อขยายความออกมาเป็น นโยบายหรือเป็นแผนงาน โครงการต่างๆ ที่จะตามมาแล้ว ชาวบ้านเห็นว่าเป็นอะไรที่แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของพวกเขาได้จริง ลองพิจารณาดูวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง และนโยบายของพรรคด้วยการ วิเคราะห์เชิงวิชาการดูก็จะพบความจริงข้อนี้

      วิสัยทัศน์เปลี่ยนได้ และนายกหลายคนที่รับเลือกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของตนเอง เปลี่ยนนโยบายหลายประการด้วย อย่างกรณีของคุณวิวัฒน์ เชาวนสมบูรณ์นายกเทศมนตรีหนองระเหว ชัยภูมิที่เล่าให้ฟังว่า ก่อนเป็นนายกก็ฝันว่า หนองบัวระเหวน่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่พอได้รับเลือกก็พบว่า ศักยภาพที่แท้จริงของที่นี่น่าจะเป็นเรื่องเกษตรมากกว่า จึงปรับวิสัยทัศน์และแผนงานต่างๆ ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะการปรับเปลี่ยนนั้นทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่าอีก และตรงใจ-ตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมากกว่าเดิม

      การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นอะไรที่ทำได้และควรทำถ้าหากว่าเมื่อเข้าไปแล้วได้ข้อมูลเชิงลึก ทำให้เห็นปัญหา ความต้องการ และศักยภาพที่แท้จริงของท้องถิ่น เพราะก่อนเข้าไปหลายคนอาจจะใช้ ความรู้สึก วัดเอาเอง คิดเอาเอง เมื่อเข้าไปแล้วก็น่าจะปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่ ปรับนโยบายใหม่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

      วิสัยทัศน์ที่ดีและมีพลังต้องมีข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็นความรู้ นำความรู้มาสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์จนเกิดเป็นหลักการ หลักคิด เป็นพลังปัญญา นำไปสู่การวาดฝันและจินตนาการที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง

     วิสัยทัศน์ที่ดีของผู้นำที่ดี ควรเป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่หลอกลวง ไม่ครอบงำด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น ไม่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแบบศรีธนญชัย ใช้อำนาจ ใช้เงิน

        วิสัยทัศน์ที่ดีมาจากพลังปัญญา ทำให้ผู้คนพ้นทุกข์ได้จริง เพราะสามารถดึงพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม   เปลี่ยนความต้องการให้เป็นความตั้งใจ เปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นความมุ่งมั่น เพื่อ เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง

ดร.เสรี  พงศ์พิศ  เขียน.....

ข่าววันที่ 6 สิงหาคม 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

จากบทความข้างต้น ของอาจารย์เสรี  พงศ์พิศ ได้แสดงให้เห็นว่า "วิสัยทัศน์" มีความสำคัญ และความหมายยิ่งใหญ่มากน้ก......และ เป็นจินตภาพว่า "ส่วนใหญ่จะเป็นภาพสังคมที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข" 

แต่ภาพเหล่านั้นจะไม่เกิดเพราะว่า นายกอบต./เทศบาล เหล่านั้น ยังไม่เข้าใจความหมาย "เศรษฐกิจพอเพียง"  เมื่อใดที่ท่านนายกเหล่านั้นเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียง ก็จะได้ "ภาพนิมิต" หรือวิสัยทัศน์ ที่เป็นตัวของตัวเอง มีการพึ่งตนเอง เป็นเป้าหมาย มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ ครับ.....เพราะว่า วิธีการของการได้มาของ"วิสัยทัศน์"

คือกระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน  ที่ต้องการข้อมูล  ความรู้  และปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ มาวิเคราะห์  สังเคราะห์กัน กลายมาเป็น"วิสัยทัศน์ของตำบลของตัวเองครับ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#แผนแม่บทชุมชน#เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา#สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน#สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล#วิสัยทัศน์ (vision)#อบต.เทศบาล

หมายเลขบันทึก: 200182, เขียน: 11 Aug 2008 @ 12:13 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 10:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วิสัยทัศน์  คือการมองการไกล การส่องซอด การทำอะไร แล้วผลที่ตามมา จะดี หรือจะไม่ดี ก็ต้องมองกาลไกลเผื่อว้ก่อน

ขอบคุณครับสำหรับ คำแนะนำ เป็นการมอง"วิสัยทัศน์" อีกด้านหนึ่งครับ มองได้หลายด้าน แต่ต้องรับผิดชอบด้วยครับ ถึงจะดี คุณสุว่ามั้ยครับ