แนะนำบทความ

บล็อคช่วยจัดการความรู้ได้อย่างไร

ขอแนะนำให้อ่านบทความเรื่อง บล็อคช่วยจัดการความรู้ได้อย่างไร  โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ใน  http://www.gotoknow.org/cgi-bin/me/archive/2005/05/25/08/30/05/e9

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)