สวัสดีครับ

       วันนี้ที่โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ รับการประเมิน 5 ส จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งมาช่วงบ่าย ๆ ช่วงนั้น ผู้เขียนเองมีสอน เลยไม่ได้ลงไปถ่ายรูป ให้ครูเก๋ ครูอนุบาล เป็นคนถ่ายรูป

       การตรวจประเมินในครั้งนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูล ชมเชย หรือว่า ติติงอะไรมาก เพราะผมไม่ได้ถามไปถ่าย ได้แต่เอาบรรยากาศการตรวจประเมินมาฝากให้สมาชิก G2K มาให้ชมกัน ส่วยรายละเอียดนั้น ทางคณะผู้บริหารคงจะเรียกประชุมชี้แจงอีกรอบหนึ่ง ครับ ตามไปดูบรรยากาศเลยครับ

ต้อนรับคณะกรรมการ

เข้าห้องประชุมดูเอกสารทั่วไป

ตรวจดูห้องธุรการ

ตรวจดูห้องคอมพิวเตอร์

ตรวจห้องพยาบาล

ตรวจห้องพลศึกษา

ห้อง ป.4/2

ตรวจป้ายนิเทศ ภายในห้องเรียน

มาเยี่ยมทักทายเด็ก ๆ

เยี่ยมห้องวิทยาศาสตร์

ห้องสมุด

หลังห้องสมุด

ตรวจโรงอาหาร

ชื่นชม ป้ายยินดีต้อนรับ

สรุปการประเมิน

ส่งท่านคณะกรรมการ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ขอบคุณครับ