ความเห็น 775966

คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

เขียนเมื่อ 

ดีจัง เวลาไปตรวจมีขนมกินด้วย ของเรา เอกชน น้ำซักแก้วยังไม่ให้เลย ตรวจๆๆๆอย่างเดียว