Technology ที่เกี่ยวข้องกับ Blog

 Technology  ที่เกี่ยวข้องกับ blog ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คงจะเป็น Computer internet  ซึ่งไม่ว่า เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าไปมากแค่ไหน  ในขณะนี้internet ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายที่สุดและประหยัดมากที่สุด  อีกทั้งยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด  ดังนั้นในการหาความรู้เพิ่มเติมจาก blog หรือต้องการแสดงความรู้ความคิดเห็นใน blog การติดต่อกับ blog ทาง internet ดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด แต่อาจจะไม่ทันสมัยที่ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องพยายามเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยี  (จะได้ไม่ตกยุค)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aor's Knowledge Managementความเห็น (0)