เทคโนโลยีที่สามรถทำให้เกิด knowleaged

โทรศัพท์บ้านไร้สาย

        จากที่ได้ไปศึกษามาได้เจอ solutionตัวหนึ่งที่น่าสนใจและคาดว่าในอนาคตจะได้รบความนิยมมากตัวหนึ่ง คือ wireless home เป็นการให้บริหารโทรศัพท์บ้านไร้สาย ลดปัญหาการสร้างสาย fixed line ที่ใช้เวลานาน ความคิดนี้เกิดจากปัจจุบันรูปแบบของที่พักอาศัยอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ คอนโดมีเนียม หรือ ห้องชุด, บ้านพักอาศัย ทั้งในลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ หรือ บ้านเดี่ยว และ ที่พักอาศัยในลักษณะของ Home Office ซึ่งทั้ง 3 แบบต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ที่พักอาศัยในลักษณะของบ้านเดี่ยว มีสมาชิกในครอบครัวหลายท่าน ย่อมมีความต้องการในการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา, ต้องการใช้เวลาในการรับความบันเทิงร่วมกัน, ต้องการทำงานที่บ้านหรือต้องการระบบเชื่อมต่อการทำงานระหว่างที่บ้านกับที่ทำงาน , ต้องการความสะดวกสบายจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว รวมไปถึงต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเอไอเอสสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้ด้วย 5 รูปแบบบริการ คือ Wireless Home Phone, Home Entertainment, Wireless Home Office, Home Automation และ Home Security ที่สั่งงานและสื่อสารถึงกันผ่านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทั้งหมด

             ปัจจุบันรูปแบบของที่พักอาศัยอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ คอนโดมีเนียม หรือ ห้องชุด, บ้านพักอาศัย ทั้งในลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ หรือ บ้านเดี่ยว และ ที่พักอาศัยในลักษณะของ Home Office ซึ่งทั้ง 3 แบบต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ที่พักอาศัยในลักษณะของบ้านเดี่ยว มีสมาชิกในครอบครัวหลายท่าน ย่อมมีความต้องการในการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา, ต้องการใช้เวลาในการรับความบันเทิงร่วมกัน, ต้องการทำงานที่บ้านหรือต้องการระบบเชื่อมต่อการทำงานระหว่างที่บ้านกับที่ทำงาน , ต้องการความสะดวกสบายจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว รวมไปถึงต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเอไอเอสสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้ด้วย 5 รูปแบบบริการ คือ Wireless Home Phone, Home Entertainment, Wireless Home Office, Home Automation และ Home Security ที่สั่งงานและสื่อสารถึงกันผ่านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทั้งหมด เป็นต้น โดยรูปแบบบริการหลักที่จะเข้ามา เป็นตัวกลางในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทุกรูปแบบการใช้ชีวิตในที่พักอาศัย คือ Wireless Home Phone หรือ โทรศัพท์บ้านไร้สาย ที่นำเทคโนโลยีไร้สายของโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้กลายเป็นโทรศัพท์บ้านอัจฉริยะแบบไร้สาย โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่โดดเด่นคือ

  • ไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะภายในบริเวณบ้านเท่านั้น หากแต่สามารถรับสายเรียกเข้าและโทร.ออก รวมทั้งโอนสายไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวที่อยู่ต่างที่กันได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถกำหนดเลขหมายพิเศษในลักษณะของเลขหมายภายใน (Short Code) เพื่อโทร.หากันเองระหว่างครอบครัว
  • สามารถกำหนดเลือกรับสายสำคัญที่ต้องการรับ หรือ ไม่รับสายแต่ให้โอนเข้าสู่ระบบฝากข้อความในกรณีที่ยังไม่สะดวกรับสายขณะนั้นได้
  • สามารถใช้บริการเสริมได้อย่างมากมายตามพัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ SMS, MMS, etc.
  • สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เป็นทั้งอุปกรณ์สื่อสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทั้งหมดภายในที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย (สั่งปิด-เปิดไฟ, ระบบไฟฟ้า, ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน, etc.)

     นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของบริการที่เหมาะกับที่พักอาศัยต่างๆ ประกอบด้วย Home Entertainment, Home Automation, Home Security, Home Office Solution ภายใต้แนวคิด On demand และ Interactive ผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยบริการทั้งหมดนี้ปัจจุบันพร้อมให้บริการแล้วผ่านทางการให้บริการลูกค้าองค์กร Smart Solutions จากเอไอเอส หวังว่าไม่นานนี้เราคงได้ใช้กันนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการเรียนวิชาkmความเห็น (0)