เมื่อวานผมได้ติดต่อคุณสายัณห์ กรีฑาเวช (ผู้ประสานงานเครือข่ายร.ร.ชาวนานครสวรรค์)

ถึงความคืบหน้า เรื่องการขยายเครือข่าย ร.ร.ชาวนา ซึ่งล่าสุด ได้รับคำตอบว่า ครบ 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ คณะทำงานจะเร่งให้ความรู้เพิ่มเติมกับเครือข่ายในพื้นที่ต่าง เป็นวิทยากร และผู้ช่วยในเรื่องการจัดการความรู้ใน ร.ร.ชาวนา (นครสวรรค์ฟอรั่ม) ต่อไป

ซึ่งตอนนี้ คุณสายัณห์ได้ส่งข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับ ร.ร.ชาวนาในพื้นที่ต่างๆ มาให้แล้ว

ทาง PR จะดำเนินการติดตามการจัดการความรู้ที่ได้มาตรฐานต่อไปครับ.