ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (มาตรฐานครูไทย)

รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 ตามประกาศคณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3

เป็นข่าวดีอีกครั้งสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพครูแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ คลิกเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บของคุรุสภานะคะ