เพลงสระอา

 http://gotoknow.org/file/preecha_009/a.mp3

เนื้อร้อง-ทำนอง                 โดย นายปรีชา  ชูสร้อย

 

 

สระอา    สระอา     สระอา

น้ำตา     อย่าให้    ไหลไหล

เจ็บปวด    เจ็บปวด  เพียงใด

                                             เพราะเรา      ไม่ใช่  คนเจ้าน้ำตา  (ซ้ำ)

 

ฟังเพลงสระอา

 

 

                        วิธีใช้เพลงนี้

 

                   1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                       ภาษาไทย

                   2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้ว ครูอาจจะอธิบายสำนวน เจ้าน้ำตา ซึ่งหมายถึงคนที่ไม่มีความ       

                       อดทนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ เป็นคนอ่อนแอ

                    3. หรืออธิบายเรื่องสาเหตุของน้ำตาไหล หมายถึงต้องมีคนหนึ่งคนใดมากระทำให้อีกคน

                        เจ็บปวดเสียใจจนต้องร้องไห้ โดยครูอาจเล่าเรื่องเช่น มีเด็กเกเรคนหนึ่งชื่อจ่อยเอาไม้ตี

                        หัวของเพื่อนที่ชื่อว่า แจ่วแล้ววิ่งหนีไปปล่อยให้แจ่วนั่งร้องไห้อยู่ แล้วครูก็ใช้คำถามเพื่อ 

                        ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เช่น

                      1. แจ่วร้องไห้เพราะอะไร

                      2. จ่อยทำผิดศีลข้อไหน(นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องศีล 5 มาก่อนแล้ว)

                                 3. จ่อยบาปไหม เพราะอะไร

                                 4. นักเรียนเคยทำบาปไหม ถ้าเคยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำบาป

                                 5. ทำบาปแล้วตกอะไรนะ