เมื่อ..ความรัก..นำ..ความรู้ : เพื่อนร่วมทาง

dd_L
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อมีใจพร้อม จึงค่อยน้อมนำให้ได้ความรู้ และนำสู่ความเชื่อมั่นว่า ฉันทำได้

 

หลังจากเป็นผู้นำกิจกรรมอบรมครูในวันแรก
วันที่สองเป็นวันที่แจกงานให้แก่ทีมเรียบร้อยแล้ว
ในตอนเช้า จึงแว่วเสียงเพลงมาจากห้องประชุมใหญ่
เมื่อเข้าไปถึง เห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากการเล่นเกม
ก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนที่กำหนดไว้

 

 

ติดตามไปสังเกตการณ์ที่ ฐานการทำอาหารก่อน
ตื่นตาตื่นใจกับการเนรมิตให้ห้องทำกิจกรรมของแผนกอนุบาล
กลายเป็นร้านอาหารบรรยากาศดี มีเพลงบรรเลงขับกล่อม
ภายนอกยังจัดเป็นตลาดจำลอง ที่มีแม่ค้า และข้าวของให้จับจ่าย
เพื่อนำมาใช้ทำอาหาร ตามกำหนดงานที่ได้รับมอบหมาย
ที่จะต้องจัดทำอาหารจานแปลกใหม่ ให้ประหยัด สะอาด สวยงามและมีคุณค่า
ทั้งต้องคำนวณราคาต้นทุน ราคาขาย ให้เหมาะสม

 

ขณะผู้เข้ารับการอบรมระดมความคิด ร่วมกันปรุงอาหารจานเด็ด
ฝ่ายสังเกต และ บันทึก ก็เร่งทำหน้าที่
ทั้งยังมีฝ่ายประสาน จัดการให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความสุข
คอยซัก คอยถาม กระเซ้าเย้าแหย่  แต่พองาม ให้ได้ดำเนินตามแผนการเรียนที่วางไว้

จนถึงได้ร่วมชม ร่วมชิม ลองลิ้มผลงานจานสวย

 

 

 

เมื่อได้เวลาตามกำหนด ข้อมูลที่จดบันทึก ก็นำมาให้เห็นเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งผลการสังเกตตนเองขณะเรียนรู้จากประสบการณ์
ทั้งวิเคราะห์กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาขณะทำงาน
ทั้งประสานมุมมอง เติมเต็มประสบการณ์เรียนรู้ให้หลากหลายด้วยคำถามและการสังเกต
ทั้งร่วมกันคิดนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายเพิ่มเติมในงานการสอนของตน
แต่ละคน จึงลาจากฐานการเรียนพร้อมรอยยิ้มและความอิ่มเอมในรสอาหาร
เป็นการเรียนที่ได้รับรางวัลทันทีที่เสร็จงาน

 

 

ผ่านไปที่ฐานการเรียนรู้ด้วยการแสดงละคร
ที่ได้ตระเตรียมเรื่องราวจากวรรณคดี อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย หลากหลายรูปแบบไว้
ให้เลือกประเด็นความรู้ที่สำคัญมานำเสนอผ่านการแสดง

 

จึงเกิดการแบ่งงาน ประสานความร่วมมือ ร่วมหารือ ร่วมซักซ้อม
พรั่งพร้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของการใช้สิ่งที่มีอยู่มาจัดเป็นการแสดงที่โดดเด่น
เห็นการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งมีความขบขันที่สอดแทรกอยู่ไม่ขาดระยะ
เห็นการใช้จังหวะดนตรีมาสอดประสาน และการใช้ภาษา
ทั้งได้รู้ว่า ใครมีความถนัดเด่นชัดในเรื่องใดจะได้นำมาใช้ให้เหมาะกับงาน


 

 

หลังจบการแสดง ก็แปลงโฉมกลับคืนสู่บรรยากาศของการเรียนรู้
อภิปรายร่วมกับผู้สังเกตการณ์  ร่วมวิเคราะห์งานที่ได้ทำผ่านไป
ให้เห็นทั้งกระบวนการคิด กระบวนการเรียน กระบวนการทำงาน
ชวนให้เห็นถึงการบูรณาการศาสตร์และศิลปะ  ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ครบจนถึงขั้นตอนประเมินผล  จึงจะจบกลยุทธ์ที่นำให้ได้รู้

 

 

ตามต่อด้วยการเดินสู่ฐานการสำรวจเรียนรู้ ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียน
ได้พบว่า ระยะทางที่ยาวไกล กลับช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น
เดินกันไป คุยกันไป ช่วยให้ได้ประสานไมตรีต่อกัน

 

งานในฐาน กำหนดให้สังเกต สำรวจ บันทึกสิ่งที่สามารถนำมาเป็นสื่อให้เรียนรู้
ร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่พบมานำเสนอให้ครบถ้วนทั้งกระบวนการ
จึงเห็นการแบ่งงาน แยกย้ายกันไปสำรวจ
ตรงนี้เรียนเรื่องนี้ได้  นี่ต้นอะไร นี่ใช้เป็นสื่อเรื่องนั้น นี่ใช้ทำงานประดิษฐ์
เป็นช่วงที่ครูได้ใช้ความคิด เชื่อมโยงสู่งานที่รับผิดชอบ
ทั้งให้รู้จักมองหาสื่อการสอนที่มีอยู่รอบๆ ตัว ไม่มัวแต่รอคอยให้มีสื่อการเรียนสำเร็จรูป

 

 

เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้การมองมุมต่าง มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่
สิ่งเดียวกันที่นำมาใช้ อาจปรับเปลี่ยนประโยชน์ไปได้ ด้วยการคิดดัดแปลง
และการมองต่างมุมจากเพื่อนร่วมเรียน
ในยามเขียนแผนการเรียนรู้ ยังได้ดูวิธีการออกแบบกิจกรรม
ทำให้ได้รู้ว่า สิ่งใดควรทำ สิ่งใดพึงระมัดระวัง  ควรทำอะไรก่อนหรือหลัง
ทั้งได้แลกเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
และยังเป็นขั้นตอนที่สนับสนุนให้ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

เมื่อจบกระบวนการทุกฐานการเรียนรู้
คุณครูจึงได้มารวมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา
ได้รู้ว่าสิ่งที่เคยทำมาต้องปรับปรุงอย่างไร
ได้รู้ว่า จะนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง
ได้รู้ว่า สามารถนำสิ่งรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการสอนได้
ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น  ได้เห็นความสามารถของกันและกัน
ได้แลกเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาด้วยกัน  ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ
ตอนแรกไม่อยากมาเลย  แต่ตอนนี้ไม่เสียดายที่ได้มา สนุกมาก ประทับใจ ไม่เบื่อ ฯลฯ 

 

 

ได้ความรู้ที่จะเอาไปใช้ ประทับใจและไม่เบื่อ..
คงเป็นคำตอบที่ทำให้บรรดาทีมงานรู้สึกราวกับได้รับรางวัลจากการทำงานครั้งนี้
ด้วยเมื่อแรกเตรียมงาน  ดูเป็นการนำเสนอรูปแบบการอบรมที่แตกต่างไปจากที่เคยคุ้น
เป็นการทำงานบนฐานความเชื่อ ที่วางใจในศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรร่วมทีม
วางใจในอานุภาพของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการได้รับประสบการณ์ตรง

 

เชื่อว่า...
แม้มีความรู้อันมีคุณค่าที่พร้อมจะแบ่งปันต่อกันเพียงใด หากไม่เตรียมใจให้เปิดรับ ก็คงยากต่อการพัฒนา
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงน่าจะเริ่มต้นที่การเตรียมให้ใจมีความรัก
รักที่จะเรียนรู้  รักที่จะเปิดใจต้อนรับผู้อื่น รักที่จะให้และแบ่งปัน รักที่จะประสานมิตรไมตรี
รักที่จะมีโอกาสได้ทดลองทำสิ่งที่แปลก แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ทั้งแก่ครูและศิษย์
เมื่อมีใจพร้อม จึงค่อยน้อมนำให้ได้ความรู้ และนำสู่ความเชื่อมั่นว่า ฉันทำได้
แม้ไม่เชี่ยวชาญ แต่อาจสร้างความชำนาญได้จากประสบการณ์ที่สั่งสม

 

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จึงเป็นอีกงานหนึ่ง ซึ่งเติมความเชื่อมั่นให้แก่ทีมงาน
ในการออกแบบให้ ความรัก..ได้นำ ความรู้..
เพื่อหวังให้ได้ก้าวสู่การพัฒนาตนที่ได้ผลอย่างยั่งยืน..
และเป็นอีกวัน..ที่พบว่า..มีเพื่อนร่วมทาง..เพิ่มขึ้น

 

 

ขอบคุณ..ทีมงานที่น่ารักจากโรงเรียนมงคลวิทยา โรงเรียนธรรมสาธิต และ โรงเรียนใบบุญลำพูน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life : dd_Lความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • อบรมกี่วันครับ
 • ขอให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ
 • สู้ ๆ ครับ
 • เป็นกำลังใจให้เสมอครับผม

สวัสดีค่ะ

* บรรยากาศน่าสนุกนะคะ

* ที่สำคัญได้กระบวนการทำงานกลับไปด้วย

* ขอให้สุขกายสุขใจนะคะ

ตามอ.พรรณามาค่ะ

ได้ความรู้และภาพสวย ๆ บรรยากาศดีมากค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาพบเพื่อนร่วมทางค่ะพี่อึ่ง
 • ภาะกิจสร้างคนเป็นภาระกิจหนัก ที่ต้องดูกันในระยะยาว
 • เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนในการทำหน้าที่สร้างคนดีๆเข้าสู่สังคมไทยนะคะ
ครูตัวน้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น่าเสียดายจังที่โอกาสไม่เป็นใจในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เห็นบรรยากาศในการอบรมแล้วคงสนุกและชวนให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สำคัญกระบวนการคิดกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นคุณครูที่เข้าอบรมคงได้กลับไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ขอชื่นชมกิจกรรมดีดี..ค่ะ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชคดีจังค่ะ...ได้เติมเต็มหลายๆอย่าง
 • เป็นกำลังใจให้ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อึ่ง

* สบายดีนะคะ ...

* วันก่อนเข้าไปหมู่บ้าน  เจอภาพใบไม้ไม่สมบูรณ์ ค่ะ

* เลยจับภาพมาซะเยอะเลยค่ะ คิดถึงพี่อึ่ง นะคะ ... จุดประกาย

*  ...

* มาชมกิจกรรมดีๆ ค่ะ ... เป็นกำลังใจให้นะคะ ...

 

เขียนเมื่อ 

P

 • อบรมสองวันค่ะครูโย่ง
 • เป็นสองวันที่มีความสุข ได้เพื่อน
 • ถ้าครูโย่งมาช่วยคงจะมีดนตรีให้สีสันเพื่มขึ้นนะคะ

P

สวัสดีค่ะ อ.พรรณา

 • โจทย์มีว่า ไม่ให้อบรมแบบน่าเบื่อ
 • เลยคิดกิจกรรมแบบนี้
 • ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมก็น่ารัก ทีมก็ช่วยกัน เลยไปรอดค่ะ อิ..อิ
 • แล้วจะไปเรียนรู้การจัดกิจกรรมกับเด็กของอาจารย์มาปรับใช้บ้างค่ะ

P

สวัสดีค่ะ อ.วัลภา

 • การอบรมครั้งนี้ใช้กรอบความรู้เรื่องการคิด ที่ อ.ทิศนา แขมณีและคณะศึกษาวิจัยไว้ค่ะ
 • แต่หลักๆ ก็ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ สัมผัสประสบการณ์การคิดในฐานะผู้เรียน ก่อนจะมาคุยกันต่อในฐานะผู้สอน
 • อยากให้ได้ความรู้สึกว่า อ๋อ..แค่นี้เอง  ไม่ยาก  อะไรประมาณนี้แหละค่ะ

P

คุณน้องขา

 • เวลาเขียนบันทึกแล้ว มีคุณน้องแวะมาให้ความเห็นนี่ดีใจจัง
 • งานของครูเป็นงานที่หนักจริงๆ  และพี่รู้สึกว่า บางครั้งการทำอะไรตามๆ กันไป โดยไม่คิดว่า..ทำแบบนั้นเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องทำ ทำอย่างอื่นแทนได้ไหม..ทำให้ต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นไปหลายเรื่อง
 • ชอบชวนครูที่โรงเรียนคิดขบถ..อิ..อิ..
 • พี่ว่า ถ้าคุณครูเข้าใจ และมุ่งสู่เป้าหมายที่แท้จริง  คือ มุ่งที่สิ่งที่จะทำให้เด็กพัฒนาขึ้นอย่างรอบด้าน จะทิ้งงานที่ไม่จำเป็นบางอย่างออกไปได้  ครูก็สบายขึ้น เด็กก็มีความสุขนะ
 • แต่ว่าคิดอย่างนี้ ต้องยอมฟังคนวิจารณ์ว่า คิดไม่เหมือนชาวบ้านอยู่บ้างค่ะ..^__^
เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป ครูตัวน้อย

 • ไม่เป็นไรหรอก  โอกาสหน้ามีอีกแน่ๆ
 • เตรียมตัวฝึกฝนวิทยายุทธไว้นะจ๊ะ

P

สวัสดีค่ะคุณครูหญ้าบัว

 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันค่ะ
 • เอามาบอกเล่าแก่กัน เผื่อจะต่อเติมความคิด และได้ใช้ประโยชน์บ้าง
 • คุณครูสบายดีนะคะ

P

น้อง poo คะ

 • จะรอดูภาพใบไม้นะ  แปลกไหม ว่า พอพี่เห็นเมฆสวยๆ ก็นึกถึงน้อง poo
 • เข้าไปหมู่บ้านน่าสนุกนะคะ คงมีเรื่องราวให้เห็นเยอะ
 • หลานสาวเข้าไปฝึกงานในหมู่บ้าน มีเรื่องประทับใจมากมายเกี่ยวกับผู้คนมาเล่าให้ฟัง  อาก็แอบดีใจว่า หลานได้เรียนรู้ชีวิต มีจิตใจละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นในเรื่องเหล่านั้น
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อึ่งขา

 

หนูว่าฐานทำอาหารคงจะสนุกแล้วก็วุ่นวายน่าดูเลยนะคะ  หลายคนคงมีความสุขที่ได้ทั้งชิมทั้งทำอาหาร

ความสำเร็จเกิดจากรู้รักสามัคคีค่ะพี่อึ่ง

เขียนเมื่อ 
 • ธุ พี่อึ่งค่ะ..

วันนี้ต้อมมาแนะนำตัวเจ้คนสวยค่ะ  ^^   P  <คลิกที่นี่>

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

ประทับใจในกิจกรรมมากครับ วันหลังจะแวะไปแอบ ๆ มอง ๆ

เขียนเมื่อ 

P  P

คุณน้องสองสาวคะ

 • ห่างหายไปหลายวัน ไม่ได้มาดูแลบ้านช่องค่ะ
 • หมู่นี้เทพจรลงเท้า เดินทางไปมา
 • ได้แต่ชะแว๊บตรงโน้นตรงนี้ที
 • วันดีคืนดีก็ได้เข้ามาแป๊บๆ  เมื่อไรจะมีเวลาเยอะๆ นะเนี่ย
 • ขอบคุณที่แวะมานะคะ

P

สวัสดีค่ะท่าน ศน.

 • แอบมองกันไปมา..555.. ไปแอบดูบันทึกของ ศน.มาแล้วเช่นกัน
 • ระยะนี้ไม่ค่อยได้รบกวน ศน. เห็นงานยุ่งๆ
 • แต่ระยะต่อไป ต้องมีเรื่องขอความช่วยเหลือแน่ๆ..จองคิวค่ะ..จองคิว
 • ว่างๆ ก็มาเยี่ยมกันบ้างนะคะ  ยินดีต้อนรับค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูพี่อึ่ง

ตามมาตอบว่าครูพี่อึ่งไปตามรอยล้านนาได้ทุกเวลาที่นี่ค่ะ

http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/picture_trails.php

และ...เสาร์ อาทิตย์ 6-7 ก.ย.นี้ ชวนไปฟัง Book Talk ที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่ากันนะคะ (คนรุ่นใหม่... ใส่ใจการเรียนรู้ @ CMU Library)

 

เขียนเมื่อ 

+ สวัสดีค่ะพี่อึ่ง...

+ ถูกใจใช่เลยค่ะ....

" เชื่อว่า...

แม้มีความรู้อันมีคุณค่าที่พร้อมจะแบ่งปันต่อกันเพียงใด หากไม่เตรียมใจให้เปิดรับ ก็คงยากต่อการพัฒนา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงน่าจะเริ่มต้นที่การเตรียมให้ใจมีความรัก

รักที่จะเรียนรู้ รักที่จะเปิดใจต้อนรับผู้อื่น รักที่จะให้และแบ่งปัน รักที่จะประสานมิตรไมตรี

รักที่จะมีโอกาสได้ทดลองทำสิ่งที่แปลก แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ทั้งแก่ครูและศิษย์

เมื่อมีใจพร้อม จึงค่อยน้อมนำให้ได้ความรู้ และนำสู่ความเชื่อมั่นว่า ฉันทำได้

แม้ไม่เชี่ยวชาญ แต่อาจสร้างความชำนาญได้จากประสบการณ์ที่สั่งสม"

+ คิดถึงค่ะ....

เขียนเมื่อ 

P

P

ขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมทางเสมอค่ะ

เขียนเมื่อ 

ความรัก นำความรู้

   ประทับใจทั้งวิธีคิดและวิธีการ

       ขออนุญาตนำไปใช้วันนี้เลยครับ   จะออกเยี่ยมโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

P

จะตามไปอ่านเรื่องราวจากการเยี่ยมโรงเรียนของท่านรองฯ นะคะ ^^

หมายเลขบันทึก

198548

เขียน

04 Aug 2008 @ 08:59
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก