รองศิริชัยได้เสนอรายงานของการประชุมของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน  ดิฉันอ่านแล้วก็ต้องขอชมที่สามารถนำคนจากหน่วยต่างๆมาช่วยกันคิดกลยุทธ์   มีการสำรวจข้อมูลว่าผู้ที่ใช้พลังงานอยู่ที่ใหนบ้างและหาข้อมูลประกอบเพื่อวางแผนการลดการใช้  เรื่องนี้ทำค่อนข้างยากเพราะคนจะติดกับความสุขและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  แต่ขอบอกว่ารัฐมีการติดตามใกล้ชิด  ใครมีความเห็นดีๆก็ขอเชิญให้ ideaดีๆด้วยค่ะ