การเรียกใช้งาน Run เรียกได้หลายวิธี

1. click ที่ start แล้ว เลือก Run

2. กดปุ่ม windows ร่วมกับ ตัว R

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน Program บน windows

1. Run==>cmd ไป Command Prompt

2. Run==>winword ไป Microsoft Word

3. Run==>excel ไป Microsoft Excel

4. Run==>powerpnt ไป Microsoft powerpoint

5. Run==>msaccess ไป Microsoft Access

6. Run==>notepad ไป windows notepad

7. Run==>sol ไป windows Game sol

8. Run==>calc ไป windows Calculator

9. Run==>mspaint ไป windows paint

ลองทำดูนะครับ อาจจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบ โปรแกรมอย่างง่าย ๆ นะครับ