ปัญหาของการสอนของผมคือ การสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะการทำคอมพิวเตอร์ เช่น เรียนสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็ต้องฝึกสร้างด้วย Authowware ฝึกสร้างการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวด้วย Macromedia Flash แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันของผู้เรียน บางคนก็เป็นมาแล้ว บางคนไม่รู้เรื่องเลย บางคนทำตามขั้นตอน แต่เมาส์ไม่เป็นใจ เลื่อนไปก็ฝืดๆ บางคนกังวลเรื่องการจดเพื่อเก็บความรู้ไปให้ได้มากที่สุด ก้มหน้าก้มตาจด เงยหน้าขึ้นมา อาจารย์ไปไหนแล้วก็ไม่รู้

        ด้วยประสบการณ์การสอน ทำให้เมื่อมีการสอนที่เป็นทักษะคอมพิวเตอร์ทำให้ต้องสอนให้ช้าลง แต่การสอนที่ช้าลงก็ยังไม่ช่วยให้นิสิตทำได้ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องนำเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้ก็คือการบันทึกวิดีโอ หน้าจอการสอนที่ผมสอนพร้อมเสียงบรรยายไว้ แล้วจัดทำเป็นวิดีโอประกอบการสอน ซึ่งอาจจะบันทึกใส่ซีดีรอมก็ได้ หรือนำขึ้นเว็บก็ได้

         ซึ่งแนวทางที่ผมใช้ก็คือใช้โปรแกรม Camtasia studio บันทึกภาพหน้าจอไว้ ทำให้ได้ไฟล์วิดีโอ พร้อมเสียงประกอบการสอน แต่ไฟล์วิดีโอดังกล่าวก็มีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะที่จะนำขึ้นเว็บ

           โชคดีที่โปรแกรมแคมตาเซียเข้าใจปัญหาดังกล่าว จึงได้เตรียมพร้อมให้โปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ให้อยู้ในรูปของไฟล์ SWF พร้อมสร้างโฮมเพจให้เสร็จสรรพ ทำให้ผมสามารถนำไฟล์วิดีโอดังกล่าวขึ้นวางไว้บนเว็บได้ทันที ดังตัวอย่าง ในเว็บไซต์ข้างล่างนี้

 ตัวอย่าง

 อธิบาย

   หน้าเว็บที่ใช้ในการเรียนการสอน
 วาดการ์ตูนตอน 1  ตัวอย่างการสอนวาดการ์ตูน